"Кофас" прогнозира възможни рискове за хранително-вкусовия сектор заради климатичните сътресения

Уязвимостта на световния хранително-вкусов сектор се повишава и се очаква тази тенденция да продължи, което до голяма степен се дължи на изменението на климата. През последните месеци се наблюдават необичайни топлинни вълни в някои западноевропейски държави (като Франция, Испания и Италия), множество пожари в Ню Мексико - САЩ, рекордно високи температури, които причиняват суша в Африка, Индия, Китай и много други случаи на климатични сътресения, коментират от "Кофас - България".

В контекста на предизвикателствата, пред които е изправен световният хранително-вкусов сектор (включително инфлационно напрежение в резултат на войната в Украйна и множеството болести като африканската чума по свинете и избухването на огнище на брашнеста мана), "Кофас" прогнозира възможни рискове за този отрасъл, които биха се появили в следствие от необичайната промяна в климата.

На първо място тези явления ще окажат сериозно влияние върху производствените и финансови рискове, свързани със загуба на реколтата за производителите. Световната метеорологична организация (ВМО) изчислява, че природните бедствия са причинили загуби в размер на 2 трилиона щатски долара в световен мащаб през последните 50 години. Очаква се настоящите рискове за хранително-вкусовия сектор да доведат до свиване на световното производство на зърнени култури през 2022-2023 г.

Освен различните предизвикателства, с които се сблъсква секторът (включително климатични бедствия, рязко покачване на цените на суровините и затруднения в снабдяването), "Кофас" отчита още един важен фактор, който допринася за по-ниското глобално производство – липса на стимули за земеделците. Прогнозира се, че страните-производители на зърнени култури като Китай може да забавят леко производството си на пшеница (-1,4 на сто на годишна база) поради стагнацията на доходността (-0,7 на сто на годишна база).

На второ място, глобалната продоволствена сигурност е силно застрашена от инфлационния натиск и протекционистични мерки поради свиване на селскостопанската търговия. Това ще доведе до смущение в световните вериги за създаване на стойност в селското стопанство.

"Свиването на световната търговия на зърнени култури подчертава инфлационна вълна и спекулативни тенденции. Виждаме спад в сектора от 2,6 на сто в световен мащаб за 2022-2023 г. Това се дължи и на прекъсването на доставки от Украйна, наред с ограниченията, наложени от Русия. Настоящото отсъствие на Украйна от веригите за доставка на зърно (и евентуалното такова през следващия сезон) ще доведе до преориентиране на доставчиците. Русия вероятно ще се опита да се утвърди като алтернатива на украинския внос на зърно за държавите, които не са предприели санкции срещу нея", коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България".

В допълнение, спадът в производството, дължащ се на ограниченото използване на торове (поради високите цени), е възможно да предизвика някои производители на зърнени култури да увеличат площта на посевите, за да компенсират загубите на добиви. Това е т.нар. стратегия на екстензивно земеделие, но е възможно да крие своите рискове. Бразилия например може да бъде изкушена да разшири посевите си в районите на тропическите гори, което ще увеличи обезлесяването в Амазония.

Предстои да се разбере дали земеделските производители ще преминат към биологично производство с ограничена употреба на торове, особено в развити икономики като Европа.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...