Компаниите, преминали успешно през дигитална трансформация, ще увеличат приходите си до 5 пъти по-бързо в периода 2021-2024 г.Лидерите на бъдещето използват технологиите, за да управляват и овладеят промяната

Технологичният гигант Accenture публикува своя 21-ви ежегоден доклад Technology Vision 2021. Той е под надслов „В търсене на лидери: Господари на промяната в момент на истината“ и изпълнява две основни задачи. На първо място, предсказва основните технологични тенденции, които ще формират бизнеса и отделните индустрии в периода 2021-2024 г. Докладът очертава и начините, които ще помогнат на водещите компании да извървят пътя към дигитална трансформация за период от едва 1-2 години, макар обичайно тя да отнема цяло десетилетие. Следвайки тези насоки, лидерите ще увеличат приходите си 5 пъти по-бързо от компаниите, които изостават в развитието си. За сравнение, в периода 2015-2018 г. това се случва само 2 пъти по-бързо, по данни на Accenture.

За целите на проучването и изготвянето на доклада, Accenture анкетира над 6 200 бизнес и технологични лидери в световен мащаб. 92% от тях споделят, че организацията им осъществява иновациите с елемент на спешност и призовава всички останали да следват този пример. „Редица организации използват технологиите по необикновени начини, с цел поддържане на своя бизнес и общността, която са изградили. Адаптацията и иновациите се случват със скорост, която по-рано са смятали за немислима. Същевременно, други се сблъскват с трудности, обусловени от липсата на дигитална основа, върху която да стъпят, по пътя към промяната,“ споделя Пол Дохърти, главен изпълнителен директор на Технологичния отдел в екипа на Accenture. „В този ключов момент за технологиите, получаваме еднократна възможност да им гласуваме доверие – да възприемем силата на нарастващите възможности за промяна, за да преосмислим и изградим едно ново бъдеще за бизнеса и за човешкия опит.“

Оформянето на бъдещето изисква компаниите да се превърнат в господари на промяната, като се придържат към три ключови императива. На първо място, технологичното лидерство е от ключово значение. Ерата на бързото следване на добрия пример вече приключи – промяната трябва да се случва непрестанно. Лидери на бъдещето ще бъдат тъкмо онези, които поставят технологиите на преден план в своята бизнес стратегия. На второ място, лидерите не са в очакване на „новото нормално“. Напротив, те преоткриват и изграждат нови реалности, използват различни от познатите нагласи и модели. Не на последно място, те приемат по-широка отговорност, в качеството си на глобални граждани. В резултат, чрез действията си целенасочено проектират и прилагат технологиите за създаване на позитивно въздействие отвъд границите на компанията, в обществото – за създаване на по-устойчива и приобщаваща реалност. Тези ценности и стремежи залягат и в ДНК-то на Accenture – както на глобално, така и на местно равнище.

Докладът Technology Vision 2021 идентифицира 5 ключови тенденции, които компаниите трябва да следват през следващите три години, за да ускорят и овладеят промяната цялостно, във всички сфери на своя бизнес.

1. Настъпва нова ера на индустриална конкуренция, в която компаниите съпоставят архитектурата на своите ИТ системи. Най-сигурната стратегия за успех е изграждането на неразделна връзка между бизнес тактиките и технологичната стратегия на компанията, което ги прави равнопоставени по важност. 89% от анкетираните бизнес лидери, вярват, че способността на компанията им да генерира по-голяма стойност все повече ще се основава на технологичните възможности, с които разполага тя.

2. Лидерите на бъдещето изграждат интелигентни дигитални близнаци, които обединяват данни и интелигентност за представяне на физическия свят в дигиталното пространство. По този начин, отключват нови възможности за работа, сътрудничество и иновации. 65% от анкетираните очакват значителен ръст на този тип инвестиции до 2024 г.

3. Свидетели сме на демократизация на технологиите – днес възможностите, които те предоставят, са широко достъпни за хора, изпълняващи различни длъжности. Те подпомагат новаторските стратегии на компаниите, които умело боравят с тях. 88% от лидерите, част от проучването на Accenture, смятат, че това е критично условие за способността им да разпалват иновациите вътрешно, сред своите служители.

4. Най-голямата промяна, породена от глобалната криза и Covid-19, е възможността, която получават бизнесите – да пренесат работната среда навън, отвъд физическите рамки на работното място. 81% от анкетираните са на мнение, че тази тенденция ще продължи да се утвърждава в техния бранш.

5.  Многопартийните системи, които включват голям брой оператори, могат да съдействат на бизнеса да придобие по-голяма устойчивост и адаптивност. 90% от лидерите, част от проучването, заявяват, че тъкмо тези системи ще им съдействат за създаването на допълнителна стойност в отношенията със своите партньори.

Изследователският процес, който заляга в основата на доклада, включва събиране на информация от външния консултативен съвет на Technology Vision, група, включваща над 2000 опитни лица от публичния и частния сектор, академичните среди, фирми за рисков капитал и предприемачи и близо 100 бизнес лидери от екипите на Accenture. Изследователският отдел на компанията провежда глобално онлайн проучване сред 6 241 бизнес и ИТ лидери, представители на 31 държави и 14 индустрии, за да събере информация за възприемането на нововъзникващите технологии.

Проучването съдейства за идентифицирането на ключовите проблеми и приоритети за възприемане на технологията и необходимите инвестиции, които изисква това. Пълният текст на документа е достъпен в корпоративния сайт на Accenture.

Вижте още: