Днес беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ), и се реализира в партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. В него участват близо 30 от най- авторитетните личности в страната ни и представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите.

„Зелената трансформация започна и считаме, че приляга на водещи институции като БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни да поведат дебата, да чертаят тенденциите и политиките в икономическия и обществен живот по темите за устойчивите финанси и енергетика. Отворени сме към мобилизиране на целия експертен потенциал на страната ни, като стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света, сме убедени, че ще допринасяме пълноценно за устойчивото развитие на бизнеса в България.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики - Ecology, Social, Governance) - направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора. Проучването беше представено от проф. Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси.

Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме

Зеления център. Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.

Специални гости на събитието бяха Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, Мария Филипова – заместник-председател на
Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност “ и Александър Георгиев – изпълнителен директор на Фонд на фондовете.

Гледните точки на Европа и света по темите за устойчивите финанси и енергетика дадоха Ева Майдел – член на Европейския парламент и Антъни Милър – главен координатор на Инициативата на ООН за устойчиви борси.

Участниците дадоха символичен старт на дейността на Зеления център чрез дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България.

Пълен запис на събитието, можете да видите на този линк: https://youtu.be/kWzGZPQE9Dw

Вижте още: