Модерната обява за работа: прозрачна заплата и чат с работодателяЯсни възнаграждения и анонимно кандидатстване дават равен старт на кандидатите в приложението nPloy

Бъдещето на обявите за работа е в прозрачните заплати и лесното общуване между работодател и кандидат. В това са убедени създателите на иновативното приложение nPloy, което отстоява равния старт, качествения подбор и изцяло новия подход в комуникацията между двете страни.

Платформата е единствената на българския пазар в момента, в която кандидатите имат цялостен профил с квалификации и филтри, а не просто професионална автобиография. Задължителен филтър е обхватът на търсеното възнаграждение, като от работодателите също се изисква да зададат очаквания размер на заплатата за всяка обявена позиция. Така разработчиците на nPloyсмятат да наложат прозрачност в полза на служителя -насока, зададена от десетилетия на европейско ниво, с цел да се подкрепи равнопоставеността на половете, но не само.

Еднакво заплащане за една и съща работа (еqual pay for equal work)е сред основополагащите принципи на Европейския съюз още от 1957г. Ние от nPloyработим в България за тази отдавна заложена кауза, която в развитите страни вече е стандарт“, споделя съдружникът в инициативата Константин Цонев. „Тук често възнаграждението не е споменато в обявите, така че при наемане на двама кандидати, заплатата на всеки от тях зависи от договорката или от личностните характеристики на кандидата, например пола му. Нашата мисия е да дадем възможност за равен старт на всички и да минимизираме разликите в заплащането за еднакви позиции“, допълва Цонев. 

С цел равен старт е и анонимното кандидатстване в приложението – работодателят не вижда името на служителя, а само квалификациите му, докато не се стигне до взаимно одобрение. Предимството за компаниите е, че не заплащат такса, докато не одобрят кандидата. Едва тогава профилът му се отключва изцяло за тях.

Модерната комуникация е изключително важно качество на nPloy. Общуването между двете страни се случва в чата на приложението, което намалява стреса за кандидатаи спестява време. Всички детайли, въпроси и отговори са събрани на едно място и са лесно проследими, а не разпилени в CV, мейли и по телефона. Това улеснява изключително специалистите по подбора, които могат дори по време на интервю бързо да проверят всяка информация за кандидата.

Равностойно и удобно са ключовите думи, които дефинират модерното търсене на работа. И приложението nPloyги интегрира успешно. 

Видео за nPloy вижте тук – https://www.youtube.com/watch?v=csvIU1ll-pQ

Повече за приложението ще разберете на nPloy.net

 

Вижте още: