Навлизането в ерата на чистата енергия

Рекордно количество глобална зелена енергия е генерирано през 2022г. чрез вятърни и слънчеви технологии. По този начин световното производство на електроенергия е достигнало до най-чистото си ниво досега, се посочва в доклад, отразяващ развитието на възобновяемата енергия. Според изследователите вече може да се говори за „началото на края на ерата на изкопаемите“.

Анализът е съставен от мозъчния тръст за климата Ember и е установил, че 12% от световната електроенергия идва от слънчеви и вятърни източници през 2022г., спрямо 10% през 2021г. Става ясно още, че слънчевата енергия е най-бързо растящият източник на електричество за 18-а поредна година, като тя се е увеличила с 24% на годишна база.

При производството на вятърна енергия увеличението е 17%, а изчисленията показват, че само това допълнително количество потенциално би могло да захрани с ток цяла Великобритания за период от 1 година.

„Ние навлизаме в ерата на чистата енергия“, казва Малгожата Виатрос-Мотика, старши анализатор в Ember и водещ автор на изследването. „Сцената е готова за вятъра и слънцето, за да постигнем целите си до самия край. Чистото електричество ще промени глобалната икономика, от транспорта до индустрията и извън нея.“, споделя още тя. По думите ѝ новата ера на намаляващи емисии от изкопаеми горива означава, че постепенното заличаване на замърсяването от въглища ще се случи, а краят на вредните парникови газове вече се вижда.
Авторите на изследването уточняват, че данните са за електроенергията на 78 държави от изминалата година и на практика са извадка за 93% от глобалното търсене. Според тях се предоставя първата точна картина на прехода към чисто електрозахранване.

Към момента 60 държави в света генерират над 10% от електроенергията си от вятър и слънце

Установено е, че възобновяемите и ядрените източници колективно представляват 39% от световното производство на електроенергия през 2022 г., което също е нов рекорд.
Въпреки този напредък, изследователите казват, че изграждането на централи за вятърна и слънчева енергия все още не е достатъчно скоростно, за да задоволи всички нарастващи световни нужди. Следователно в доклада се отбелязва, че въглищата и другите изкопаеми горива са покрили оставащата разлика, повишавайки емисиите до ново рекордно високо ниво.

Въглищата, най-замърсяващото изкопаемо гориво в света, се оказва, че са най-големият източник на енергия през миналата година, произвеждайки 36% от световното потребление.
Изгарянето на изкопаеми горива, като въглища, петрол и газ, е главният двигател на извънредната климатична ситуация. „Трябва да се направи много повече, за да се гарантира, че развиващите се страни няма да бъдат изоставени и заключени в бъдеще с високи въглеродни емисии“, заяви наскоро Дамилола Огунбии, главен изпълнителен директор и специален представител на генералния секретар на ООН за устойчива енергия за всички.

„Разгръщането на потенциална на вятърната и слънчевата енергия трябва да е масово и да бъде спешно ускорено.“, казва още Огунбии.

В доклада на Ember се коментира, че 2022г. може да отбележи пика на емисиите и да е последната година с ръст на енергията от изкопаеми горива, защото чистата енергия би трябвало да отговори на целия ръст в търсенето през 2023г. Анализаторите прогнозират понижаване от 0,3% в производството на изкопаеми горива тази година, като през следващите години се очакват още по-сериозни спадове.

Международната агенция по енергетика заяви миналата година, че електроенергийният сектор трябва да се превърне от сектора с най-високи емисии в първия, който ще достигне нетно нулево ниво до 2040г. – ако световната икономика иска да се случи декарбонизирането до средата на века.

За да бъде постигнато това обаче вятърната и слънчевата енергия трябва да представляват 41% от глобалния енергиен микс до 2030г. – рязко увеличение спрямо сегашните 12%, наблюдавани през 2022г.

Ли Шуо, старши политически съветник в Greenpeace East Asia, описа Китай като „800-килограмовата горила, когато става въпрос за глобалния енергиен сектор“. „Това се дължи не само на големия мащаб на страната, но и на тревожна тенденция в развитието на електроенергийния ѝ сектор. Китай без съмнение води глобалната експанзия на възобновяемата енергия. Но в същото време държавата ускорява одобрението на проекти за въглища“, казва Ли. Според него това няма да доведе до истинска декарбонизация и ще са необходими бързи реформи в енергийния сектор, за да се върне страната към въглеродната неутралност, която си е поставила за цел.

Вижте още: