1463726Софтуерната компания Inteleksys разкрива най-ефикасните решения за въвеждането на регламента GDPR

На 30 март, петък от 9.30 ч. в Конгресен център „Глобус“ (сградата на КНСБ) ще бъдат представени всички правила и изисквания по новия Общ европейски регламент за защита на личните данни, който влиза в сила от 25 май 2018 г.

Лекторите:
- Павел Хрисков – управител на Интелексис ООД и програмист с дългогодишен опит с ИТ технологиите в HP (Hewlett-Packard), където по-късно става Технически ръководител, а след това заема ръководна позиция в компанията отговаряйки за поддръжката на стратегически клиент – ще запознае посетителите както с основните изисквания на Регламента, така и с експертни и ефикасни софтуерни и практически решения за въвеждането на GDPR във фирмените политики на компаниите. Това е и второто събитие по темата, на което Хрисков е водещ лектор, след провелата се миналия месец конференция „Get Ready for The GDPR“ организирано от b2b Media.

- Цветелина Маринова – адвокат и управляващ съдружник в адвокатско дружество „Дончев, Замфирова, Маринова“ - правна кантора, предоставяща съдействие на клиентите си в областта на търговското и дружественото право, инвестиции и строителство, договори  и обединения с международни  партньори, правен статут на чужденци и защита на основни права на човека. Адв. Маринова изготвя различни становища и проекти в сферата на личните данни за редица клиенти на дружеството, предоставя обучение и практически консултации във връзка с новите правни положения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Тя ще представи задължителните рамки, към които всяка компания трябва да се придържа, за да отговаря на Регламента, както и видовете санкции, които се прилагат в различните ситуации при неспазването му.

1463726-1 

Павел Хрисков ще посочи примери за това, как можем да съхраняваме базата от лични данни в своята компания, без защитата им да изисква значителен разход. Той съветва обаче задължително да се консултираме с експерти и юристи, когато изготвяме система за обработване на лични данни, независимо дали става дума за данните на нашите служители или клиенти. Освен това е важно да използваме само тази информация, от която в действителност се нуждаем: "Разберете каква информация имате, трябва ли ви тя или по-скоро ви вреди", съветва програмиста.

Да бъдем предварително информирани по всички условности на GDPR, означава да избегнем излизането от неговите рамки. Адвокат Цветелина Маринова ще запознае гостите на конференцията с основните видове санкции при неспазването на Регламента, в зависимост от размера, естеството и продължителността на нарушението, а също и от числеността на засегнатите субекти на данни, както и степента на причинената вреда. Най-сериозните санкции възлизат на 20 млн. евро или до 4% от общия годишен световен оборот на предприятието за предходната финансова година.

Освен задължителен регламент за съхраняването и обработването на лични данни, GDPR (General Data Protection Regulation) е и нов стандарт за качество, гарантиращ надеждност и сигурност. По този начин комуникацията на компаниите с различни клиенти преминава на различно ниво, където прозрачността и защитата на данни са приоритет. Това предизвиква редица въпроси, засягащи методите за защита на личните данни, санкциите при нарушения на Регламента и др. Познаването на регламента GDPR и изискванията, които въвежда той, навреме, гарантира високо качество на работа, доверие и лоялност от страна на клиентите и на служителите в компанията.

Мястото е Конгресен център „Глобус“ (сградата на КНСБ), а датата – 30 март, петък, от 9.30 ч. Вече можете да направите и своята групова регистрация за събитието на >>> http://gdpr.inteleksys.eu/

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...