Отговорният бизнес в България със собствена сесия в световния форум за икономическо и социално възстановяване „RECOVER BETTER. RECOVER STRONGER. RECOVER TOGETHER.“На 15 и 16 юни тази година срещата на върха на лидерите на Глобалния договор на ООН ще отбележи 20 години от обединяване на световния бизнес за един по-добър свят. Форумът обещава да бъде по-голям и по-приобщаващ от всяко физическо събитие, организирано до момента. Световният форум „Recover better. Recover stronger. Recover together" на Глобалния договор на ООН ще срещне виртуално над 13 000 участници от цял свят, за да дискутират как светът да излезе обединен и по-силен след пандемията Covid-19.

  • Световният форум на Глобалния договор на ООН отбелязва своите 20 години изцяло виртуално и ще се проведе на 15 и 16 юни 2020

  • В българската сесия на 16 юни, 13-15 часа, ще участват представители на бизнеса и на неправителствения сектор чрез Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД)

  • Ангела Меркел, Ал Гор, Бан Ки-Мун и други световни лидери ще обсъждат стратегии за икономическо възстановяване и преодоляване на расовата дискриминация и неравенствата

Това е най-мащабната среща на бизнеса, грaжданския и академичния сектор след здравната криза и очакваната икономическа, като целта е да очертае възможните пътища за възстановяване при споделена отговорност, доверие и сътрудничество. На форума ще се дискутират и изключително важните теми днес:

  • Корпоративната отговорност за зачитане и подкрепа на правата на човека, прилагайки Десетте принципа на Глобалния договор на ООН;

  • Намаляване на неравенствата, укрепване на системите за социална защита, премахване на всички форми на дискриминация и осигуряване на равни възможности.

Българска сесия: Българската перспектива ще бъде представена на самостоятелна дискусионна сесия на БМГД, фокусирана върху реинженеринга на бизнес процесите и корпоративното гражданство на основата на споделени ценности. “В кризата фирмите от Българската мрежа, обединени от основополагащите десет принципа на Глобалния договор, показаха, че тези принципи въплъщават общовалидни ценности. В тежки и смутни времена тяхното следване е от още по-голямо значение. Точно в изпитания се вижда най-ясно кой какви ценности проповядва и какви изповядва, те са проверка за интегритета на бизнес лидерите във взаимоотношенията с клиенти, бизнес партньори, служители и обществото. И отговорният бизнес доказа отново, че е сила за добро. Сега искаме да споделим научените уроци, да дадем оценка на ключовите стълбове на стабилност, да откроим иновативните и работещи подходи и начертаем пътища как те да се превърнат в устойчиви практики. Ще обсъдим стратегии за адаптация към настъпилите промени в икономическия и социалния живот. И всичко това в българския контекст“, заяви модераторът на сесията Огнян Траянов, основател и собственик на ТехноЛогика и председател на БМГД. Ще бъдат обсъдени трансформациите на доверието и преосмислянето на отношенията към бизнеса и между работодатели, служители, клиенти.

Българската сесия във Форума дава възможност с гордост да покажем гъвкавостта и отговорното поведение, които българските компании, организации и граждани проявяват във време на кризи. Това са не само вдъхновяващи истории за дарителство, доброволчество и отдадена социална работа, но и отчетливо напомняне към държавата за нуждата от реформи в наболели обществени сфери“, сподели Елица Баракова, Изпълнителен директор на фондация bCause за причините да се включи в дискусията.

Участници в сесията на БМГД ще бъдат и Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на Асарел-Медет, Красимир Ненов, изпълнителен директор на КонтурГлобал Марица Изток 3, Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България.

Сесията на БМГД ще се състои на 16 юни 2020, вторник, 13:00-15:00 българско време на уебсайта на форума.

Световният форум Recover better. Recover stronger. Recover together": В продължение на два дни форумът ще фокусира вижданията на бизнеса и на неправителствените организации за промените, които ще последват пандемията Covid 19 и какви са възможните пътища за успешното възстановяване на обществата и икономиките. Специално внимание ще бъде отделено на неотменените извънредни ситуации, които касаят глобалното общество – климатичните промени, състоянието на океаните, чиста енергия и нови енергийни източници. Ще бъдат обсъдени и нерешените проблеми като расизма, задълбочаващите се неравенства, корупцията, равенство на половете, които днес взривяват обществената стабилност.

Участниците във форума ще могат да чуят вижданията на Антонио Гутереш, генерален секретар на ООН, Лизе Кинго, изпълнителен директор на ГД на ООН, Пол Полман, член на Борда на Глобалния договор и бивш изпълнителен директор на Unilever. Гласът на бизнеса ще бъде представен от Джим Снаб, председател на Siemens и Maersk, Питър Лейси, главен управляващ директор на Accenture, Роберто Маркес, CEO на Natura & Co, Хелена Хелмерсън, СЕО на H&M Group и други.

Ал Гор, основател на The Climate Reality Project и вицепрезидент на САЩ по времето на Бил Клинтън, ще представи гледната си точка за лидерството по време на криза и как да се възстановим по-добри, по-силни, да се възстановим заедно. Бан Ки-мун, председател на ООН за 2007-2016г., и Шаран Бъроу, главен секретар на Международния търговски съюз, ще дискутират възможните съвместни климатични действия в панела „Климатични действия - обединяване за 1.5C бъдеще в свят след COVID“.

Световният форум стартира на 15 юни, понеделник, 15 часа българско време.

За Глобалния договор на ООН: Договорът е платформа за обмен на знания и диалог между повече от 11 000 компании, специализирани организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на организациите и етичните бизнес стандарти.

През 1999г. генералният секретар на ООН Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария призовава компаниите по света да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа. Глобалният договор стартира официално през 2000 г. и днес отбелязва 20 успешни години на сътрудничество на организациите за постигане на общи за света цели с форума „Recover better. Recover stronger. Recover together".

За Българска мрежа на Глобалния договор на ООН: БМГД е сдружение на компании и неправителствени организации, която функционира като част от глобалната мрежа. Тя е официално обявена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун, генерален секретар на ООН.

БМГД обединява отговорните компании и организации, които следват 10те принципа на ООН и работят за постигане на устойчиво развитие на бизнеса и обществото чрез колективни проекти с обществена значимост.

Регистрация: Участието във форума и в българската сесия е възможно след задължителна предварителна регистрация на сайта на Глобалния договор на ООН. За организации-членове на БМГД участието е безплатно. Програмата на събитието и регистрация можете да намерите тук: Virtual Leaders Summit.

Регистрация на Медии: Всички желаещи медии трябва да се регистрират предварително и да получат акредитация от централата на Глобалния договор на ООН Virtual Summit Leaders 2020 Media Pass Request Form. Акредитацията дава възможност за присъствие на целия световен форум и отразяване на световните и българските лидери.
United Nations Official Media Advisory

Журналистите са поканени да присъстват лично на българската сесия в ТехноМеджикЛенд на 16 юни, 13-15 часа или чрез виртуалната платформа.

Вижте още: