Политиката на Schneider Electric за устойчиво развитие отличена  високо в две престижни световни класацииSchneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация в енергийния мениджмънт и автоматизацията, бе отличен в две значими класации. Компанията зае първо място в категория „Промишлени конгломерати“ в Топ 100 на най-устойчивите корпорации в света на списанието за устойчив бизнес Corporate Knights. От своя страна Carbon Disclosure Project включи Schneider Electric в годишния си списък за девета поредна година. Резултатите от двете класации бяха обявени по време на първияден от годишната среща на Световния икономически форум в Давос, където устойчивото използване на природните ресурси е преобладаваща тема.

Групата намира място в Топ 100 на най-устойчивите корпорации в света на Corporate Knights, както и в А-листата на Carbon Disclosure Project (CDP)

Присъствието на групата в класациите бе обявено на годишния Световен икономически форум в Давос

Някои от постиженията на Schneider Sustainability Impact (SSI) за третото тримесечие на 2019 г.

  • Помощ за клиентите, които са спестили 88 млн. тона въглеродни емисии

  • Подобрена ефективност на въглеродния диоксид в транспорта с 8,8%

  • 45% потребление на електроенергия от възобновяеми източници в световен мащаб

  • Избягване на потреблението на над 77 хил. тона първични природни ресурси чрез кръгови оферти

Schneider Electric е сред 100-те най-устойчиви компании в света за седма поредна година, заемайки първо място в категорията „Промишлени конгломерати“ и двадесет и девето място в общата класация на специализираното издание Corporate Knights. Повече от 7500 компании са били оценени по двадесет и един ключови показателя, които покриват управление на ресурсите, служителите, финансите, т. нар. „чисти приходи“ (показателят измерва приходите на компанията от всички стоки и услуги, които имат ясни екологични и социални придобивки) и изпълнението на поръчките при подреждането на водещата стотица.

В годишния списък на Carbon Disclosure Project CDP “A-List Schneider Electric се нареди сред 179 отличени компании. Приема се, че методът за оценяване на неправителствената организация е златен стандарт за корпоративна екологична прозрачност и сигурен източник на информация както за потребители, така и за инвеститори. Отчетени са предприетите действия на френската компания за ограничаване на емисиите, смекчаване на климатичните рискове и приносът й към развитието на нисковъглеродна икономика.

Критичното състояние на климата и свързаното с това управление на икономическите рискове са най-голямото предизвикателство за нашето поколение. Трябва да преосмислим начина, по който живеем, по отношение на енергията, сградното проектиране, индустрията и градовете, и да използваме технологиите, за да тръгнем по различен път към свят с нулеви въглеродни емисии. Тези въпроси са ключови и трябва да бъдат в дневния ред на тазгодишния Световен икономически форум“, коментира изпълнителният директор на Schneider Electric Жан Паскал Трикоар. „В Schneider Electric ангажиментът ни към въглеродния неутралитет е вложен в нашите бизнес решения и управление. Всичко обаче трябва да се случва в по-голяма степен и по-бързо. Признанието за нашите усилия както от Carbon Disclosure Project, така и от сп. Corporate Knights е много положителна стъпка и ни дава допълнителен тласък.“

Двете класации еднозначно отличават ангажираността към устойчиво развитие на Schneider Electric, постигната благодарение на Schneider Sustainability Impact (SSI). Обновяван на всеки четири месеца, този документ е източник на информация за инвеститорите относно достигнатия напредък към амбициозните зелени цели на компанията на базата на 21 ключови индикатора за климат, кръгова икономика, здраве, справедливост, етика и развитие. В края на 2019 г. компанията завиши девет от целите си по тези индикатори.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...