През 2021 г. икономиката се е възстановила след пандемията

Какво ни казват ревизираните данни на НСИ:

През 2021 г. реалният ръст на БВП е бил 7.6% - а не 4.2%, както преди беше обявено;

През 2021 г. БВП е бил 139 млрд. лева / надхвърля 71 млрд. евро!/ - а не 133 млрд. лева;

Износът на стоки и услуги е бил 85,2 млрд. лева;

Втората половина на 2021 г. растежът е изключително висок – отчетен е реален ръст на БВП т 8.6% през третото и 10.2% през четвъртото тримесечие; през четвъртото тримесечие на 2021 г. за пръв път БВП п текущи цени е надхвърлил 40 млрд. лева;

В началото на 2022 г. реалният растеж е висок /отчитайки, че през 2021 г. вече икономиката е възстановена от пандемията/ - 4.4% и 3.9% за първото и второто тримесечие;

Номиналният растеж през първото тримесечие на 2022 г. е 18,9%, а през второто - 21.4%;

При задържащата се висока инфлация и все още добрите текущи показатели за производство, износ, пазар на труда и потребление няма да е изненада ако БВП през 2022 г. надхвърли 165 млрд. лева

Вижте още: