Първичното публично предлагане на акции на „АмонРа Енерджи“ АД привлече над 3 116 000 лв. на пазара ВЕАМ на БФБ

Това е първото IPO на дружество от соларната енергетика

Компанията за доставка, монтаж и сервиз на фотоволтаични системи „АмонРа Енерджи“ АД набра над 3 116 000 лв. чрез първично публично предлагане (IPO) на пазара за малки и средни предприятия BEAM на Българска фондова борса днес. Така дружеството стана първата компания от фотоволтаичния сектор, листната на БФБ тази година.

„Видно е, че инвеститорите в България все повече се интересуват от зелена енергия, произведена от възобновяеми енергоизточници. Това в средносрочен план ще даде необходимия положителен тласък за зелената трансформация на икономиката на страната ни.”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ1.

„Изключително сме удовлетворени от резултата на BEAM днес. Основната ни цел е да станем още по-прозрачни за доставчици, клиенти и партньори и да увеличим доверието в нас. Все още има хора, които не вярват, че в България има подобна на нашата компания, която доставя соларно оборудване „от днес за утре“. При това на производители от първия стълб на световната енергетика. Вярваме, че инвеститорите ще бъдат доволни от резултатите ни“, заяви изпълнителният директор на дружеството д-р инж. Димитър Белелиев.

„АмонРа Енерджи“ АД ще използва набраните на борсата средства за по-бързо развитие и по-голям пазарен дял на Балканския полуостров. Дружеството ще инвестира част от тези средства в нови бази за фотоволтаични панели, инвертори и покривни конструкции. Едната база ще бъде около 3 000 кв.м. в района на Стара Загора (това ще бъде вторият логистичен център у нас). Тя ще покрива доставките в Източна България. Изграждането й се планира за началото-средата на 2023 г. Другата база ще е в Букурещ (края на 2023 г.). След година и половина-две предстои изграждането на още една база в Клуж, Румъния. В момента фирмата премества основния си склад от София в Драгоман, където вече е избрана база от около 2200 кв.м.

Компанията има продажби в Северна Македония, Сърбия и Гърция. По-голямо разрастване там планира през 2023 г. заради очакваните законови промени и грантови мерки за соларни системи. В момента румънският пазар заема малко под 10% от продажбите на „АмонРа Енерджи“, а с около 3-процентов дял са продажбите в Северна Македония и Гърция. „Пазарът в Румъния е от 4 до 6 пъти по-голям от този в България и трудно може да бъде покрит само с един логистичен център за соларни системи“, обяснява д-р инж. Белелиев. Според предприемача в Гърция конкуренцията е по-голяма отколкото в Румъния, но „АмонРа Енерджи“ може да предложи на гръцкия соларен пазар по-добра ценова оферта.

Фокусът на „АмонРа Енерджи“ са малките и средни покривни соларни системи – за къщи, вили, малки и средни предприятия. Очакванията са именно в този сегмент търсенето да е най-голямо. „В момента ние сме единствените в България с подобен бизнес фокус. Възможно е да останем единствените. Големите фирми не се интересуват от изграждане на малки и средни соларни централи. Малките едва ли бързо ще пораснат драстично“.

От 1 януари до 30 септември 2022 г. „АмонРа Енерджи“ АД реализира нетна печалба в размер на 6,6 милиона лева. Продажбите на индивидуална база са достигнали близо 39 милиона лева.  Очакванията са, заедно с дъщерното дружество „ЦЕРБ Солар“ ЕООД, до края на годината оборотът да надхвърли 50 млн. лв., а печалбата да бъде малко под 10 млн. лв. 

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...