Силно българско присъствие на Европейския форум на пивоварите

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен на Съюза на пивоварите в България (СПБ), излезе в третия брой, издаден специално за Форума.

Организираните от Пивоварите на Европа Форум и Конгрес на ЕВС събраха над 1000 участници от цял свят - производители, работещи по веригата на доставките, изследователи, експерти, които изготвят стратегиите за развитие, и други специалисти. Някои от най-големите имена в производството на бира в Европа показаха своите последни иновации и разработки в науката и изследванията в областта.

„Тази година ЕВС, общността, която създава стандартите в сектора и подпомага технологично и научно пивоварите, чества своята 75-годишнина“, обясни Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите. В продължение на 3 дни бяха представени около 90 доклада и 110 научни постера. Присъстващите проследиха повече от 30 различни семинара и презентации за рециклирането, възстановяването, новите технологии за варене на пиво, филтрация, пастьоризация и др. Специално внимание беше отделено на тестването и поддържането на микробиологична чистота при производството на бира в мини и микропивоварните, допълни Радомирова. Тя е категорична, че тази толкова активна научна дейност показва, че пивоварната индустрия с технологиите и новите методи, които използва, е сред най-бързо и отговорно развиващите се браншове.

Силно българско присъствие на Европейския форум на пивоварите

По думите й имаме основание да се гордеем с българското присъствие – както в специалния брой на списанието на Пивоварите на Европа, така и от участието в постерната сесия с първото по рода си изследване на микроорганизми в пивото с използването на метагеномика. Проучването е реализирано от български учени и представено от д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните. Изследван е видовият състав на микроорганизмите в някои марки бира, произведени у нас, като е използван нов модерен метод за идентификацията им.

Поради факта, че микроорганизмите влияят върху формирането на вкуса и аромата на пивото, тяхното определяне дава възможност да се проследят уникалните характеристики на всяка марка. Ето защо е показано използването на съвременни ДНК технологии в практиката, включително при контрола на качеството и хигиената при производството на бира.

На Форума беше коментирано, че от всеки 131 долара от световния брутен вътрешен продукт, един се генерира от бирената индустрия. По отношение на работната заетост, в световен мащаб на всеки 110 заети лица едно е част от директната и индиректна заетост на пивоварния бизнес.

Ето защо бяха представени и обсъждани редица проекти, които показват как пивоварството може да продължи да се развива, да стане по-иновативно и да възвърне позициите си независимо от пандемичната обстановка и войната в Украйна, която в момента нарушава икономическите, енергийните и хранителните системи на Европа и света. Като цяло, за излизане от кризата браншът залага на сътрудничеството и модерните решения за устойчиво развитие.


Силно българско присъствие на Европейския форум на пивоварите

Вижте още: