ТИТАН България намали въглеродните си емисии с 4% на годишна базаЗа една година ТИТАН България е намалила специфичните емисии въглероден диоксид с 4%. Едновременно с това предприятието постига най-високата степен на заместване на конвенционалните (фосилни) горива с алтернативни горива, които съдържат  повече от 30% въглеродно-неутрална биомаса. Това са данни от седмия Интегриран годишен доклад на компанията, който разглежда 2020г. и е оценен от независимо одиторско дружество по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

Групата ТИТАН е световен лидер в производството на цимент със 118 години опит в индустрията, ръководещ над 40 компании. Нейният завод в България се намира в Златна Панега и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Генералният директор на ТИТАН България, Адамантиос Францис коментира представянето на компанията до този момент и целите, които си е поставила за следващите десетилетия.

„За ТИТАН България 2020 беше поредна година на стабилно финансово представяне и напредък по темите, свързани с опазването на околната среда, социалното представяне и управлението. Въпреки последиците от кризата, предизвикана от КОВИД-19, през 2020 г. нашата печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) достигна 8,7 млн. евро. Реализираме успешно всичките си екологични цели, включително тези за енергийна ефективност, прахови емисии и потребление на вода. През 2021 оползотворихме повече от 100 хил. тона отпадъци от български компании  от индустрията и енергетиката, подпомагайки по този начин кръговата икономика на страната.“, заяви Францис.

По думите на генералния директор, ТИТАН следва намеренията на Европейския съюз за намаляване на парниковите газове, с главна цел за 55% редуциране на въглеродните емисии до 2030г. и постигане на въглеродна неутралност до 2050г. За момента предприятието е достигнало 33% алтернативни горива в горивната смес, а през 2020г. 101 000 тона отпадъци са използвани, замествайки сходно количество природни горива и суровини. Освен това 50% от използваната вода в предприятието е рециклирана.

Развитието на персонала също продължава да бъде сред основните приоритети на компанията, като за 2020 г. са инвестирани близо 60 000 лева в обучение и развитие на екипа, и осигуряване на стаж за млади хора в компанията.

В глобален план корпоративната група притежава общо 14 циментови завода, 72 кариери, 128 бетонови центъра в 10 държави с различни локации – Гърция, Югоизточна Европа, САЩ, Южна Америка и Източното Средиземноморие.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...