На 18 и 19 юни 2018 г. успешно бяха проведени аукционите от първичното публично предлагане на акции на Градус АД. Бяха подадени общо 1 414 изпълними поръчки за 45 217 420 броя акции или 81% от продаваното количество, с което беше надвишено минималното изискване за успех на емисията (36 111 112 броя акции).

Беше определена цена на предлагането от 1.80 лв. (един лев и осемдесет стотинки), като на тази цена се изпълняват всички лимитирани и пазарни поръчки в рамките на предлагането.
В двудневния аукцион се включиха, както големи институционални, така и множество малки инвеститори.

„Благодаря на всички нови акционери на Градус АД! Сега целта е да направим Градус АД еталон за публична компания. Ще дадем всичко от себе си, за да оправдаем гласуваното ни доверие.” – сподели Ангел Ангелов, изпълнителен директор Градус АД

Мартин Димитров от ПФБК посочи, че е изключително доволен от резултата на предлаганите акции на Градус АД. Това е най-голямото предлагане от 10 години насам като според него това доказва, че добрите и големи български компании могат да използват БФБ-София като източник за финансиране на своя бизнес.

„Резултатите показват, че се получи добър микс между ритейл и институционални инвеститори, които повярваха в потенциала на акциите и което се надяваме да бъде предпоставка за активна вторична търговия с акциите.“ – допълни още той.

Вижте още: