VELUX Group и Schneider Electric започват партньорство в областта на възобновяемата енергияVELUX Group и Schneider Electric обявиха, че ще работят в партньорство за сключване на споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници (PPA). Това ще допринесе за стопроцентовото изпълнение на целите с дата 2023 г. за използване на електричество от възобновяеми източници на водещия световен производител на покривни прозорци, което е част от целите на компанията за постигане на въглеродна неутралност до 2030 г.

Бъдещите споразумения (PPA) ще имат за цел да позволят разработването на нови проекти за възобновяема енергия в цяла Европа, като Schneider Electric подкрепя VELUX Group при закупуване на енергия като консултант в целия процес. Основната мотивация на VELUX Group е да постигне целта си за преход към 100% електрическа енергия от възобновяеми източници (RE 100) и да предостави нова възобновяема енергия в мрежата.

Това усилие е част от ангажимента на VELUX Group да се превърне в стопроцентова въглеродно-неутрална компания (обхват 1 и 2). Освен това тя работи за намаляване наполовина на въглеродните емисии по веригата на доставките, дистрибуцията и до края на жизнения цикъл на продукта (Обхват 3) до 2030 г. В същото време компанията ще работи по компенсацията на целия си исторически въглероден отпечатък – датиращ от основаването ѝ през 1941 г. – чрез проекти за опазване на горите, установени и управлявани от Световния фонд за природата (WWF). Очаква се всички тези инициативи заедно да допринесат за дългосрочния ангажимент на VELUX Group да стане напълно и завинаги въглеродно-неутрална (Lifetime Carbon Neutral ) до 2041 г.

Бъдещите споразумения (PPA) ще имат за цел да представят комбинация от „чисти“ технологии, като VELUX се стреми да осигури дългосрочен ангажимент за закупуване на енергия на фиксирана цена. Всяко споразумение е в подкрепа на разработчиците на мощности за възобновяема енергия по пътя към ново, „чисто“ производство на енергия. За VELUX споразуменията (PPA) ще осигурят стабилност и предвидимост на цените на електроенергията и ще позволят на компанията да се справи с емисиите си от парникови газове (Обхват 2).

VELUX Group се стреми да реализира нови несубсидирани проекти за възобновяема енергия в страните от ЕС, като гарантира, че „чистата“ енергия се добавя към мрежата, заменяйки „кафявата“ енергия, произведена от изкопаеми горива.

„Планетата е изправена пред кризи, в които са застрашени както природата, така и климатът, и затова се ангажираме твърдо да вложим своите усилия за постигане на по-устойчиво бъдеще“, изтъкна Йорн Нойберт, старши вицепрезидент по доставките във VELUX Group. „Горди сме, че сме сред първите компании в света – и първата компания в строителната индустрия, които поемат отговорност както за минали, така и за бъдещи въглеродни емисии, и са решени да постигнат постоянна въглеродна неутралност. За нас партньорството ни с Schneider Electric е важна част от осъществяването на тази кауза.“

„За нас е чест да си сътрудничим с VELUX Group в нейния стремеж за ускоряване на декарбонизацията чрез възобновяеми енергийни източници“, посочи Филип Диез, вицепрезидент „Енергийни и устойчиви услуги“ за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) в Schneider Electric. „VELUX Group се изявява като пионер в корпоративните усилия в полза на климата и природата. Поемането на отговорност не само за миналите въздействия, но и за бъдещите емисии е едновременно новаторско и вдъхновяващо. Ние сме силно мотивирани да ускорим постигането на климатичните цели на компанията и да подкрепим цялостния ѝ ангажимент да постигне пълна въглеродна неутралност до 2041 г.“

Закупуването на електроенергия от възобновяеми източници е част от ангажимента на VELUX Group с цел елиминиране на зависимостта на компанията от енергия, добита от изкопаеми горива. Първоначалният фокус е върху подобряването на енергийната ефективност във всички обекти, както и за установяването на възобновяемо отопление и на опции за възобновяема електроенергия чрез използване на слънчеви панели на място. Взети заедно, тези действия ще помогнат на VELUX Group да постигне амбициозната си цел за нулеви въглеродни емисии във всичките си обекти до 2030 г.

Вижте още: