На 19.04.2018 г. от 13.30 ч. в хотел Рига в гр. Русе ще се проведевтората работна среща-дискусия по проблемите на корабоплаването, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП). На нея ще присъстват всички заинтересовани страни – реални ползватели на реката и представители на публичните регулаторни органи.


Защо транспорт по реката?

Защото е по-чисто, по – безшумно, по-нискоразходно.

И защото реката я има, а ние забравяме това.

Често се цитира този пример: Един конвой от 6 баржа по Дунава превозва товари в обем, колкото 400 камиона по суша. А защо тогава не правим това по-активно? Защо трафикът по река Дунав е 10 пъти по-нисък от този по Рейн? Защо транспортът, особено по Долен Дунав, е толкова по-вял? Къде са основните проблеми? Има ли физически пречки? Има ли бюрократични? Има ли политическа воля? Какви са възможните решения?

Преди 2 години Сърбия е имала нулев интерес към река Дунав като транспортна артерия. За целия период от 2005 г. до 2014 г. сръбската държава е инвестирала 18,5 млн евро в мерки за подобряване на вътрешния воден път (р. Дунав).  Днес сръбското правителство има изцяло нова визия и вече реализира програма, която между 2014 – 2024 г. предвижда инвестиции в проекти за реката в размер на 286,5 млн евро. Задачата, която са си поставили, е да се превърнат в една от трите Дунавски държави – лидери по безопасно и устойчиво корабоплаване.  И знаят, че когато те зададат посоката, частният сектор ще ги последва. А къде сме ние?

Ето тези и други подобни въпроси ще дискутираме с представители на бизнеса и държавните власти на срещата в гр. Русе на 19 април 2018 г. в рамките на кръглата маса по проект „ДАНТЕ -подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“. Проектът ни дава възможност да консолидираме усилия заедно с партньори от всички други дунавски държави, така че резултатите от нашата работа и обратната връзка от вас да достигне до отговорните институции и послужи за вземане на конкретни решения и мерки! 

Вижте още: