1465577С отварянето на високотехнологичния ИТ център ще бъдат създадени нови 120 работни места

 Лидерът на търговията на дребно в Европа Lidl избра България за откриването на своя нов високотехнологичен ИТ център за развойна дейност.

Новата структура носи името Lidl Digital. Тя ще обслужва всички Lidl държави и ще отговаря за ключови ИТ проекти на международната верига. Lidl Digital е базиран в София, като в него вече работят 25 висококвалифицирани ИТ специалисти. Предстои да бъдат наети още близо 100 души, които да станат част от екипа.

Основната дейност на Lidl Digital ще бъде разработването на специфични платформи, системи и решения, които да се ползват от всички Lidl държави за онлайн търговията като нова и допълваща посока на сегашния успешен стационарен бизнес на компанията. Наред с Германия, Испания и Румъния, България е следващата страна, в която се отваря ИT Център за развойна дейност Lidl Digital.

Изключително признание и повод за гордост за нас е фактът, че такъв център се открива и в България. Това е доказателство за успешното и устойчиво развитие на нашия бизнес и огромното доверие, което ни се гласува за управлението на толкова важни за Lidl проекти“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Lidl избира България за своя нов ИТ център за развойна дейност след надпревара между няколко европейски държави. Успешното присъствие на Лидл България в региона, както и утвърдения имидж на България като страна с висококвалифицирани ИТ специалисти и динамичното развитие на ИТ сектора у нас са сред причините, натежали в полза на избора на страната ни за откриването на новото ИТ звено.

С откриването на Lidl Digital Лидл България затвърждава едно от основните си предимства като работодател, а именно широкия спектър от кариерни възможности, които предоставя – от области като продажби и логистика до ключови ИТ дейности на високо ниво. 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...