Компанията представи своя доклад за устойчиво развитие за 2017

За четвърта поредна година, ЗАГОРКА АД, публикува Доклада си за устойчиво развитие, който показва обобщение на добрите практики,реализирани от компанията като част от платформата ѝза устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят” за 2017 година. Докладът, представен като писмо в бутилка, както и досега, показвафокусът върху няколко сфери, в които ЗАГОРКА оперира и прави положителна промяна, а именно: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродните емисии, устойчиви ресурси, отговорна консумация, подкрепа и израстване с местните общности, безопасност и здраве.

През 2017 година седмото издание на Загорка Зелен Фондпродължи традицията да подкрепя значими проекти с екологична насоченост, като наред с темата за пестене на вода и енергия, форматът на инициативата обхвана и по-широк спектър от проекти. Някои от тях са насочени към иновациите, устойчивата градска среда и зелени идеи и решения на активните млади и предприемчиви хора, както и инициативи, които повишават информираността по теми, свързани с околната среда. Сред партньорите на Загорка Зелен Фонд бяха Cleantech България с Climate-KIC Accelerator. Това е единствената акселераторска програма в ЕС, насочена към подпомагане положителното въздействие върху климата чрез насърчаване и разработване на иновативни зелени идеи. Други поддръжници на идеята бяха предприемаческото състезание за водещи национални университети „StartUp Universiade” и проектът „ClimateLaunchpad”, който привлича таланти в сферата на чистите технологии и внедряването на решения за справяне с климатичните изменения. 

ЗАГОРКА показа своите добри зелени бизнес практики в събитието „Отвори очи за кръговата икономика”, организирано от Посолството на Холандия в България. В инициативата бяха включени студенти и преподаватели от Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски”.

Зелената политика на ЗАГОРКА се осъществява, както на корпоративно, така и на продуктово ниво. Ариана,една от най-продаваните бири в България, активно реализира своите зелени и устойчиви политики, които имат за цел да подпомогнат опазването на околната среда и облагородяването на градския пейзаж. Ариана направи първата решителна стъпка от проекта си „Зеленодействие”, като през месец юни премахна хартиения етикет от своите РЕТ бутилки, за да има 2000 дървета повече. Консуматорите на Ариана и зелени почитатели подкрепиха каузата на бранда и споделиха инициативата в социалните мрежи, което доведе до увеличаване на бройката на дръвчета, които бяха засадени през месец октомври до 2230.

Отговорната консумацияе още една важна сфера, върху която ЗАГОРКА поставя основен фокус и активно адресира в публичното пространство. През 2017 година, компанията продължи и кампанията „Game Over - Алкохолът не е игра” с диалог по темата за вредите от продажбата и употребата на напитки с алкохолно съдържание на деца и младежи под 18-годишна възраст. Търговските представители на ЗАГОРКА като посланици на инициативата и през 2017 година активно раздаваха материали и водеха разговори по темата с екипите на търговските обекти в близост до училища. 

Във връзка с отговорната консумация ЗАГОРКА реализира и инициатива, насочена към безопасното транспортиране след употреба на алкохол. През месеците октомври и ноември в определени заведения, компанията подари възможност на всички дошли със собствен автомобил и консумирали напитки от портфолиото на ЗАГОРКА, да използват услуги на професионални шофьори, които да ги закарат безплатно и безопасно до дома им на територията на гр. София. Кампанията се осъществява в съответствие с глобалното партньорство между Heineken®иF1, които категорично застават зад посланието „Whenyoudrive, neverdrink.”

 По отношение устойчивите ресурси, усилията на ЗАГОРКА са насочени към поддържането на устойчива верига на доставки, основана на закупуване на суровини от български доставчици и в подкрепа на българската икономика. Безопасносттае от първостепенно значение за ЗАГОРКА и компанията регулярно инвестира в обучения за безопасност на своите служители. През 2017 година, ЗАГОРКА АД отново организира дни на безопасността, както и обучения по безопасност, през които преминаха всички служители. 

През 2017 година, служителите на ЗАГОРКА АД са се включи с над 1200 часа доброволчество в инициативикато засаждане на дръвчета, „Да изчистим България” и коледната кампанията на HolidayHeroes– „Подкрепи семейство в нужда”.

Никос Зоис, изпълнителен директор на ЗАГОРКА АД, сподели:„Ние вярваме, че успешният бизнес е устойчивият бизнес. ЗАГОРКА продължава да инвестира и търси решения, с които да „Създаваме по-добър свят”. Ще продължим да подкрепяме проекти за по-зелена градска среда, както и каузи на местните общности и доброволчески инициативи ангажиращи нашите служители.”

Вижте още: