1463618„Застрахователно дружество Евроинс” АД активира нова услуга за своите клиенти  „Онлайн  регистриране на щети по имуществени застраховки”.  На специална страница в корпоративният сайт на дружеството всеки клиент с активна застраховка „Имущество”, при настъпване на застрахователно събитие покрито по застрахователната полица, може лесно, бързо и в реално време  да изпрати уведомление за щета.

Необходимите действия, които клиентът следва да направи  са детайлно описани на страницата на дружеството тук. Клиентът  трябва да попълни всички задължителни полета, да направи  снимки на увреденото имущество (с мобилен телефон или фотоапарат), които да прикачи към формата, както и ако са направени неотложни разходи за спасяване на имуществото, да приложи разходните документи. При правилно попълнени полета в електронната форма, клиентът ще получи имейл в рамките на един работен ден с потвърждение и номер на предявената претенция. На база предоставените документи, претенцията ще бъде обработена и клиентът ще бъде уведомен за последващия процес на ликвидация в регламентираните от закона срокове.

Онлайн формата за регистриране на щети  по имуществени застраховки е първата крачка към дигитализиране  продажбата на застрахователни продукти  и уреждане на предявени  претенции, част от стратегията на дружеството да подобрява  услугите и продуктите, които предоставя на своите клиенти.

Вижте още: