Аржентина планира пускането на изследователски реактор RA-10 до 2026

Националната комисия по ядрена енергия на Аржентина (CNEA) съобщи, че изследователският реактор RA-10 с мощност от 30 мегавата ще бъде използван за производството на медицински радиоизотопи, а капацитетът му може да покрие 20% от световното търсене на молибден, който се използва в нуклеарната медицина. Реакторът ще може да произвежда и други изотопи, които в момента не се правят в страната, но се използват по света - като лутеции.

Реакторът е завършен на 80%, а предоперативните тестове ще започнат през юли 2025 г., преди влизането му в експлоатация през 2026 г. Строителството му стартира през 2016 г., като главен изпълнител е компанията за ядрени технологии INVAP. Изграждането на басейна, в който ще се помещава активната зона на реактора, приключи през 2018 г.


RA-10 ще замени енергоблок RA-3 на същата площадка - реактор от басейнов тип с мощност 10 мегавата, в експлоатация от 1967 г. Освен че ще произвежда радиоизотопи, RA-10 и свързаните с него съоръжения, ще предоставят нови възможности за проучвания и обучение.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...