България продължава да бъде най-големия износител на електроенергия в целия Балкански регион

Данните за електроенергийните потоци от фигурата са следните:

България – Румъния 292 GWh ; Румъния – България 59 GWh

България – Гърция 135 GWh ; Гърция – България 46 GWh

България – Северна Македония 112 GWh ; Северна Македония - България 17 GWh

България – Турция 95 GWh ; Турция - България 28 GWh

България – Сърбия 100 GWh ; Сърбия – България 92 GWh

Тези числа показват на първо място, че страната ни има значителен потенциал и в момента е енергиен лидер, но това не е достатъчно, защото в региона се наблюдава голям дефицит. Той е особено валиден за генерацията на нашите съседи от Румъния, Гърция и Северна Македония.

Най-важното е, че огромната част от този потенциал е благодарение на конвенционалната ни енергетика – ядрената централа в Козлодуй, въглищните централи, водноелектрическите централи. Ролята на ВЕИ също не бива да се пропуска, но те продължават да бъдат несигурен източник, който в никакъв случай самостоятелно не може да отговори на търсенето.

Отвъд това, дефицита в региона предполага за системни рискове, свързани най-вече с ценовата нестабилност, която е в огромна тежест на всички икономики в региона.

Решението: нови ядрени мощности в България, запазване на въглищния потенциал на страната, инвестиции в доказани и сигурни електропроизводствени мощности и не на последно място - инвестиции в мрежата и преносните капацитети.

Вижте още: