Въглищните компании в САЩ просперират

Въглищните компании са най-големите платци на дивиденти в американската икономика тази година. Следват ги недвижимите имоти и останалата част от енергийния сектор - нефт и газ.

"Краят на въглищата" може и да дойде един ден, но няма да е скоро.

Докато компаниите в добива на изкопаеми горива разпределят огромни дивиденти, вместо да инвестират в проучване и нов добив, енергийната криза само ще се задълбочава. Това им поведение обаче не се дължи на "алчност", а просто отговаря на политическите цели и очаквания - властта казва, че не трябва да има повече нов добив и изгаряне на горива и компаниите се подчиняват на повелите й.

Накрая сметката се плаща най-вече от бедните потребители, за които разходите за базови нужди са гигантска част от приходите. Огромна част от населението страда, заради фантазиите на елита. Историята показва, че това никога не свършва добре...

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...