България спасява Европа от енергиен колапс

Европа днес разчита на България повече отвсякога!

През 2022 г. България се превърна във водещ износител на ток в Европа. Около 25% от цялото произведено количество от електроенергийната ни система в периода до края на май отива за износ, който практически осигурява енергийната сигурност в цяла Югоизточна Европа. На моменти този дял достига над 40%. Този износ ни носи 2 млрд. лева приходи и задържа цените в региона на относително поносими нива. Освен това се явява основен източник на свежи пари за бюджета през дивидентите, които държавата получава от БЕХ.

Поглед върху данните за производството на ток ясно показва кой го осигурява в най-голяма степен - големите ни ТЕЦ и мини Марица-Изток правят рекордна година. ТЕЦ-овете отчитат почти 50% скок на производството спрямо същия период на 2021 г. В процес на сериозни преговори е и нещо немислимо в миналото - директен износ на лигнитни въглища към съседни страни. Алтернативата за Европа е да внася и изгаря още повече природен газ и въглища от най-големия си доставчик - Русия!

Получава се така, че нашите лигнитни въглища (+ АЕЦ-а, разбира се) пазят не само нашата енергийна сигурност, но и тази на всички съседни страни.

Това е реалността, която никой не може да отрече.

И накрая две думи за т. нар. "зелен преход". Погледнете данните и ми кажете:

Какъв точно преход виждате?

И не, не само България е така. Всички европейски страни, които имат запазени собствени въглища, ги използват на максимален капацитет. Неслучайно, наскоро обявих, че "2022 ще бъде годината на въглищата".

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...