КЕВР и РАЕ с проекторешение за сертифициране на ICGB като независим преносен оператор

ICGB напредва в процедурата по сертифицирането си като независим преносен оператор, след като националните енергийни регулатори на Гърция и България приеха проект на съвместно решение за сертифициране на проектната компания, отговаряща за развитието на интерконектора.

Двата национални регулатора – РАЕ и КЕВР – обявиха в четвъртък, че съвместното им проекторешение е една от необходимите стъпки, предхождащи въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора IGB.

Проектът за съвместно решение ще бъде изпратен на Европейската комисия за съгласуване и потвърждаване на съответствието му с европейското законодателство, преди двата национални регулатора да приемат окончателно съвместно решение за сертифициране.

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос отбелязаха, че това е ключова стъпка към финализиране на процедурата. „Значението на газопровода IGB далеч надхвърля националните граници на двете държави, които реализират проекта, предвид изменената международна среда и новите предизвикателства в региона. Благодарни сме на националните регулатори за това, че придвижиха документите на ICGB в по-кратък от максималния срок. Надяваме се, че Европейската комисия също ще действа бързо, за да може процедурата да приключи при оптимизирани срокове“, отбелязаха двамата изпълнителни директори.

След въвеждането на интерконектора в търговска експлоатация ICGB ще бъде оператор на газопровода. Това изисква предварителна сертификация на компанията като независим преносен оператор. Изпълнението на процедурата е законово задължение и е едно от условията на Решението за изключение от задължението за достъп на трети страни, за регулирани тарифи и за отделяне по собственост.

Като бъдещ оператор, който ще изпълнява функции по пренос на природен газ, ICGB следва да гарантира, че няма да допуска прилагане на неконкурентно или дискриминационно поведение. За тази цел е разработен нов управленски модел на дружеството, включително набор от корпоративни правила, политики и процедури, и двустепенна система на управление с управителен съвет и надзорен съвет.

Проектът IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките на природен газ и за осигуряване на диверсификация на източниците на газ за България и за целия регион на Югоизточна Европа. Проектът ще свърже България с Южния газов коридор и има отлична синергия с други големи енергийни проекти като TAP, TANAP, EastMed и LNG терминала в Александруполис.

 

Вижте още: