МЕТ Енерджи трейдинг: Работим усилено за ускоряване на енергийния преход в Европа

Keppel Infrastructure Holdings и Групата на МЕТ с мащабна инвестиция за откриване на нови възможности за възобновяема енергия

Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd (KI) създаде съвместно предприятие Keppel MET Renewables AG (Keppel MET Renewables) с базираната в Швейцария интегрирана европейска енергийна компания MET Holding AG (MET Group), за да търси възможности за възобновяема енергия в Западна Европа. Инвестицията, която ще бъде реализирана от Keppel, e на стойност 30 млн. евро, като двете компании ще притежават дялове от 49,9%, а останалите 0,2% ще бъдат разпределени към г-н Лакатош, основател и главен изпълнителен директор на MET Group.

Keppel MET Renewables ще инвестира както в зелени, така и в кафяви соларни и наземни вятърни активи в Западна Европа, като целта е предприятието да се разрасне до поне 1 GW действащи и готови за изграждане проекти за възобновяема енергия. Очаква се тези активи да бъдат въведени в търговска експлоатация поетапно между края на 2024 г. и средата на 2025 г.

Както Keppel Infrastructure, така и MET Group ще използват Keppel MET Renewables, за да ускорят растежа и трансформацията на портфолиото си за производство на електроенергия към повече възобновяеми енергийни източници и нисковъглеродни енергийни инфраструктурни активи. Това допълнително подчертава ангажимента за постигане на целите на Визия 2030 на Keppel и стратегическата цел на MET от 2 GW. След реализирането на тази инвестиция групата Keppel ще разполага с приблизително 2,6 GW активи за възобновяема енергия на брутна база, включително активи в процес на разработване.

МЕТ Енерджи трейдинг: Работим усилено за ускоряване на енергийния преход в Европа

"Слънчевата и вятърната енергия ще бъдат крайъгълен камък за ЕС, за да насърчи въвеждането на електрификация, основана на възобновяеми енергийни източници, в транспорта, отоплението и охлаждането. Европейската зелена сделка и планът REpowerEU дават огромни възможности за инфраструктурни проекти за възобновяема енергия, които имат за цел да създадат по-устойчива и устойчива енергийна система в ЕС“, сподели Синди Лим, главен изпълнителен директор на KI.

"Развълнуван съм, че преминаваме към следващото ниво на стратегическо партньорство с Keppel. Съвместното предприятие за възобновяеми енергийни източници, което създадохме, е правилната платформа за нашето сътрудничество и се вписва идеално в дългосрочната визия на двете компании. МЕТ и Keppel са посветени на подкрепата на енергийния преход в Европа", допълни Бенджамин Лакатош, основател и главен изпълнителен директор на MET Group.

Подобен проект за инвестиция във възобновяема енергия не е изолиран случай. В период, в който най-наболелите въпроси в света са свързани с енергийната сигурност, множество европейски държави предприемат значими решения за централизиране на усилията си и справяне с глобалните предизвикателства.

В отговор на Европейските изисквания и динамичната ситуация с енергийния пазар, голяма част от западните държави взеха решението да променят енергийната си стратегия. Част от тях е Унгария, обособявайки независимо министерство, което да наблюдава и въпросите за климата. Ключов акцент в стратегията за енергийна сигурност според новия министър Чаба Лантос* е даването на по-значима роля именно на вятърната енергия, която е и в съответствие с целите на ЕС. Това потвърждава важността на енергийния преход, която е отговорност както на бизнеса, така и на правителствата

Вижте още: