Министър Николов: В бъдеще електроенергията все по-често ще се произвежда там, където се консумира

Енергийната система се променя и в бъдеще все по-често електроенергията ще се произвежда там, където се консумира. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов по време на XIII Зелен форум – трансформация от хората за хората, организиран от списание „Мениджър“. Министър Николов обърна внимание върху сериозността на проблема със загубите по мрежата, който би се решил, ако мястото на производство е близко до мястото на потребление на електроенергията. В България в момента загубите са около 8%, които, ако бъдат спестени, това е сравнимо с производството на още един ядрен блок, посочи енергийният министър.

Затова в момента Министерството на енергетиката работи активно за насърчаването на проекти за собствено производство за бизнеса и домакинствата. Широки възможности за това предлага Планът за възстановяване и устойчивост, но все още съществуват редица проблеми пред реализацията на подобни проекти, смята министър Николов. На първо място, липсата на достатъчно яснота и информираност е сериозна пречка; схващането, че тези проекти са трудни за финансиране, също поставя психологически бариери. Затова министерството работи върху възможностите за привличане на банки и други финансови институции за реализация на такива проекти. Нарушените вериги за доставки заради войната в Украйна също е проблем, допълни министър Николов.

По неговите думи България разполага с отлични природни условия за децентрализирано производство на енергия от ВЕИ – слънчевата радиация в страната е една от най-ефективните в Европа; хидроенергийният потенциал е важен от гледна точка на възможностите за балансиране. Това е важен фактор за запазване ролята на страната като балансьор на електроенергийната система в целия регион, посочи министър Николов. В бъдеще проблемът с балансирането при децентрализирано производство на електроенергия, така че профилът да съответства максимално на профила на конкретния консуматор, ще се решава с нови технологични решения – водород, смарт системи и други, посочи енергийният министър.

Министър Николов: В бъдеще електроенергията все по-често ще се произвежда там, където се консумира

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...