Отново сме лидери по износ на електроенергия

Данните за месец март 2022 г. показват по безспорен начин, че България е лидер на електроенергийните пазари в региона по отношение износа на електроенергия. На практика страната ни запълва голяма част от дефицитите на всички съседни страни, като това е особено отчетливо за Румъния, Сърбия, Гърция и Македония.
Енергийните потоци на графиката показват няколко неща:

1) Консервативно изградената структура на електропроизводствените мощности в България (ядрена енергия, въглища и водноелектрически централи) е определяща за сигурността на енергийните доставки в страната и Балканския полуостров

2) Лидерството по отношение на износа на електроенергия е нож с две остриета. От една страна това е добре за електропроизводствените предприятия, защото те генерират отлични финансови резултати в следствие на високите борсови цени, но от друга – електроенергията, произвеждана на конкурентни цени облагодетелства конкурентни индустрии в съседните държави, докато българските предприятия трудно издържат на тези ценови равнища. В този смисъл няма как да се очаква България да „храни“ всички останали страни в региона, дори и при този рекорден износ. Тук вече се намесва и ролята на стратегическото планиране, което трябваше още преди 15-20 г. да мисли в плоскостта на взаимосвързаните енергийни системи, а не да планира само на базата на национален електроенергиен баланс.

3) Идеите за ограничаване, дори спиране износа на електроенергия противоречат не само на регламентите и правилата за свободна търговия, но и на стабилността на все по-свързаните електроенергийни системи. Без съмнение надеждността на националната електроенергийна система първо е грижа на съответната държава, но рязката промяна в профила на трансграничните енергийни потоци ще се отрази негативно на цялата регионална енергийна система. В този ред на мисли е важно да разглеждаме енергийните системи като интегрирани елементи, които се намират в постоянна взаимовръзка помежду си.

Отново сме лидери по износ на електроенергия

Парадигмата за енергийните острови в случая отдавна е доказана като несъстоятелна. Има много по-елегантни и пазарно-ориентирани решения, които могат да облекчат тежестта върху българската индустрия, и електроенергията, произвеждана на конкурентни цени да бъде достъпна и за нашите предприятия.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...