Първата ядрена централа в ОАЕ

Втори енергоблок на АЕЦ „Барака“ е пристъпил към търговска експлоатация вчера. Моделът на реакторната установка е APR-1400 (електрическа мощност 1400 MW, топлинна 3983 MW), произведен и доставен от Корейската Хидро Атомна енергийна корпорация (KHNP).

Това е първата ядрена централа в Обединените арабски емирства, като се предвижда при въвеждането в експлоатация на всички четири енергоблока тя да произвежда около 25% от електроенергията в ОАЕ. Трети и четвърти енергоблок са с висока степен на готовност, като се очаква да бъдат въведени в промишлена експлоатация съответно през 2023 г. и 2024 г.

 

Следва да си зададем логичния въпрос: Защо една държава, която е на 7-мо място в света по производство и доказани залежи на петрол, и съответно 12-о по производство и 8-о по доказани залежи на природен газ, преструктурира енергийния си баланс в посока използване на ядрена енергия?

Причините са няколко:

1) Почти 100% от електроенергията в тази страна в момента се произвежда от газови централи. Това създава огромна вътрешна зависимост и ограничава експортните възможности на тази страна по отношение на природния газ;

2) Чрез въвеждането на ядрена енергия в електропроизводството ОАЕ ще диверсифицира не само вътрешния електропроизводствен микс, но и ще увеличи експортния си капацитет. Това е особено важно за регионалното позициониране на ОАЕ като фактор на енергийните пазари;

3) С пускането на първата ядрена централа страната придобива високотехнологично енергийно производство, което ще ѝ позволи да изгради и поддържа система от знания и компетенции и висококвалифицирани кадри, които ще създават висока добавена стойност за икономиката и обществото на ОАЕ. Предвид спецификите на региона, това е от изключителна важност за напредъка им, дори като общество;

4) Електроенергията, произвеждана от централата може да се използва и за други дейности като чисто производство на водород чрез електролиза, обезсоляване на морска вода, пречистване на морска вода и т.н.

5) Енергийната сигурност на първо място. Няма какво да се коментира по този въпрос.

Вижте още: