Всички кранове за интерконектора с Гърция са доставени

Междуведомствена група вече работи по варианти за съкращаване на административните срокове за необходимите процедури по въвеждане на газопровода в експлоатация

Изграждането на интерконектора Гърция-България напредва активно, като дейностите по линейната част са във финална фаза, а наземните съоръжения напредват с добри темпове. 50% от дейностите по изграждане на кранови възли вече са изпълнени. Това беше установено по време на двудневна инспекция на ръководството на ICGB по цялото трасе на газопровода на българска и гръцка територия.

Към средата на март линейната част на газопровода е пред финал. Всички кранове необходими за изграждането на крановите възли вече са доставени и по монтажа им се работи с ускорени темпове.

„75% от трасето вече са с изпълнени хидротестове, което е и финалната фаза на работата по линейната част. Най-късно до средата на април строителят прогнозира завършване на всички хидротестове, включително и на крановите възли. Станцията при Комотини следва да бъде основен фокус на строителя оттук нататък“, посочи изпълнителният директор на ICGB от гръцка страна Константинос Караянакос.

„От края на февруари всички доставки за българския участък от трасето са завършени, включително тези на забавеното оборудване. С оглед събитията в Украйна и все по-належащата нужда за диверсификация на енергийните доставки към България, очакваме от изпълнителя АВАКС да изпълни ангажиментите си при максимално кратки срокове“, изтъкна Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB от българска страна. По думите й вече е съставена междуведомствена работна група с представители на всички релевантни държавни институции, която ще работи за варианти за оптимизиране на административните срокове на процедурите, предшестващи въвеждането в търговска експлоатация на проекта. „Правим всичко възможно да постигнем 1-ви юли като срок за въвеждане в експлоатация. Благодарни сме за институционалното съдействие по съкращаване на сроковете, където е възможно, но остава изключително важно строителят да изпълни ангажиментите си не по-късно от края на месец май“, посочи Георгиева.

Всички кранове за интерконектора с Гърция са доставени

В рамките на инспекцията беше отбелязан напредък по изпълнението на газоизмервателната станция при Стара Загора, която е готова на 80%. Поради забавяне на доставките в Гърция газоизмервателната станция при гр. Комотини е на по-ранен етап на изпълнение и е завършена на 50%. Работи се по изграждането на диспечерски център до Хасково, където строителните дейности са изпълнени на 80% и предстои инсталирането на необходимата техника за контрол и управление на газопровода.

Проектът IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. В регионален план IGB ще даде възможност за достъп до газопреносна мрежа за български общини и региони, които до момента не са имали опция за свързаност. Интерконекторът с Гърция е изцяло нов маршрут за пренос на природен газ към Европа и ще даде на България и региона достъп до доставки от нови източници. Проектът ще свърже страната ни с Южния газов коридор и има отлична синергия с големи енергийни проекти като ТАП, ТАНАП, EastMed и LNG терминала при Александруполис.

Вижте още: