Въглищата спасяват Германия в енергийната криза

Бързо сравнение между производството на електричество в Германия през август, 2022 г. и същия месец през 2021 г. показва следните изменения:

1. Спад на нетното производство с 2.5% до само 34.7 TWh, тоест по-малко дори от 2020 г. Това е негативен исторически рекорд, какъвто не намирам в наличните данни за годините назад до 2010 г. Представлява спад с около 16% спрямо историческия максимум от август, 2018 г.

2. Огромен скок на дела на фосилните горива в микса от 30% (2021 г.) на 42% (2022 г.)

3. Ръст на производството на различните ТЕЦ:

Лигнитните въглища са отново на върха на микса с 8,453 GWh или цели 24.4% от всичкия ток. Това е ръст от 17% спрямо миналата година.

Черните въглища добавят 4,242 GWh (12.2%), което е ръст от 95% спрямо миналата година.

Най-изненадващо дори природният газ отчита 1,529 GWh (4.4%), което е ръст от 90% спрямо миналата година. Забележете, че дори при такива цени и недостиг, немците са прунидени да горят повече газ вместо той да отива в химическата индустрия, където служи за суровина. Основната причина е, че не могат физически да докарат достатъчно гориво за централите на лигнитни и черни въглища. Така става като сам си затворил мините си.

4. Ядрената енергия е двойно по-малко, което е напълно нормално след затварянето на половината мощности в началото на 2022 г. Въпреки това с инсталиран капацитет от само 4 GW (само 1.8% от всичките 221 GW на Германия), тя дава 8.4% от произведения ток.

5. ВЕИ се представят разнопосочно: Слънцето имат ръст на производството, който обаче съвсем не успява да компенсира спирането на вятъра и намалението на ВЕЦ. Вятърните централи, които са общо 65 GW и представляват почти 30% от всичкия инсталиран капацитет на страната, дават само 13.4% от произведения ток през месеца.

Това са фактите: След 20 години на гигантски инвестиции във ВЕИ, повече от очевидно е, че Германия днес се спасява основно с връщане към въглищата.

Вижте още: