Завършиха хидротестовете по цялото трасе на интерконектора с Гърция

Хидротестовете на всички 8 кранови възела също са изпълнени успешно, дейностите по завършване на двете газоизмервателни станции напредват

Цялото трасе на газопровода IGB и всичките осем кранови възела вече са успешно хидротествани.Хидротестът, известен още като хидростатично изпитване, е метод за проверка на целостта на газопровода след неговото изграждане. Тестът се прилага поетапно по цялата дължина на съоръжението и включва запълване на сегментите на газопровода с вода под налягане – по-високо отколкото природният газ някога би достигнал. Този метод позволява на проектната компания да потвърди безопасното работно налягане на газопровода и да гарантира, че изграденото съоръжение е структурно здраво, верифицирайки качеството му.

„Финализирането на този процес е основна стъпка към завършването на интерконектора и към неговото въвеждане в търговска експлоатация. Проектът IGB е стратегически и все по-важен не само за двете държави, които го осъществяват, но и за целия регион, така че разчитаме строителят да изпълни ангажиментите си възможно най-бързо, за да може съответните институции да задействат всички необходими административни процедури за въвеждане в експлоатация“, заявиха изпълнителните директори на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Двамата инспектираха на терен изпълнението на текущите строителни дейности както в България, така и в Гърция, за да оценят напредъка на строителната фирма по завършване на проекта.

Към средата на април 91% от всички строителни дейности са завършени. Основните елементи, които следва да бъдат довършени от фирмата строител, са двете газоизмервателни станции при Стара Загора и Комотини, където работата напредва активно. По завършената линейна част вече стартира рекултивация – по проект цялото 182-километрово трасе на газопровода следва да бъде възстановено в съответствие с всички екологични норми. 31км вече са напълно възстановени.

В синхрон с екологичните ангажименти на ICGB и с изискванията, наложени от Европейската инвестиционна банка, която е финансираща институция за проекта, наскоро бе завършен и петият екологичен одит на интерконектора. Проверката бе извършена от независим външен одитор – РСК ООД. По време на одита не бяха установени съществени несъответствия.

ICGB отчита сериозното икономическо и социално значение на общностите в районите по маршрута на газопровода и продължава да изпълнява своите ангажименти за прозрачност, отчетност и диалог, като гарантира открито ангажиране по проактивен начин с всички заинтересовани страни. Като част от IGB и от изпълнението на заложения План за възстановяване на поминъка на засегнатото население, ICGB подготвя редица дейности в подкрепа на общностите в регионите по трасето на газопровода както в България, така и в Гърция.

Един от ключовите ангажименти на ICGB за последния оставащ социален и екологичен одит по време на строителната фаза е да отчете приключването на строителните работи по газопровода в съответствие с всички международни стандарти, минимизирайки всички екологични и социални въздействия.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...