Допълнително укрепване на капиталовата позиция на ЧБТР

Акционерите одобриха първия етап от увеличението на капитала на Банката.

Управителният съвет (УС) на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) завърши специалната си среща, посветена на оценка на заявките за записване, получени от държавите членки, в новия кръг от увеличение на капитала на Банката и разпределение на записания капитал. Резултатите от записването показаха силна подкрепа от страна на акционерите, като имаше свръхзаписване на предложения брой акции. Участваха десет държави членки, като две от тях записаха повече от предложения брой акции.

УС реши, в съответствие с разпоредбите на „Стратегията за капиталови вноски и документа за технически параметри за записване на капитал”, да разпредели на първи етап съобразно регулаторните изисквания на държавите членки, които отговарят на условията, броя акции, съответстващ на дела, който те притежават в капитала на Банката непосредствено преди предложението за записване на капитал. Бяха разпределени 578 016 акции на обща стойност 664,7 милиона евро.

Окончателното решение относно разпределението на акциите, съответното плащане и прехвърлянето на правата на глас ще бъде взето на втория етап от процеса на увеличение на капитала на Банката по време на годишната среща на УС през месец юли.

На същата среща УС прие и първата фаза на „Средносрочната стратегия и бизнес план за 2023-2024 г.”, проправяйки пътя на Банката към последваща консолидация, която от своя страна да подсигури финансовата стабилност и качеството на портфейла на институцията.

Янис Цакирис, заместник-министър на развитието и инвестициите на Република Гърция и председател на Управителния съвет, заяви: „Горд съм да съобщя, че Черноморската банка за търговия и развитие успешно увеличи капитала си, затвърждавайки своя мандат за подкрепа на развитието на Черноморския регион. Това второ увеличение на капитала е ключово действие, което ще подпомогне Банката да се изправи пред регионалните предизвикателства и да продължи да предоставя финансовите ресурси, необходими за стимулиране на растежа, създаване на работни места и подобряване на живота на гражданите в Черноморския регион.”

Коментирайки решението, д-р Серхат Кьоксал, президент на ЧБТР, посочи: „Бих искал да благодаря на всички наши акционери за тяхната постоянна подкрепа и ангажираност към Банката. Това увеличение на капитала е доказателство за доверието, което нашите държави членки имат в способността на ЧБТР да изпълни своята мисия да насърчава икономическото развитие и търговията в Черноморския регион. Новото увеличение на капитала ще ни позволи да предоставим още по-голяма подкрепа на нашите държави членки и да допринесем за икономическия растеж и просперитета на региона.”

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...