Все повече българи се връщат от чужбина, но знаят ли как могат да си върнат данъците?

От 2020 година насам в страната са се завърнали повече хора, отколкото са я напуснали, показват последни проучвания на специалистите по кариерно развитие

Наблюдаваме растяща тенденция на завръщащи се от чужбина български работни кадри, които предпочитат да се установят в родината. Wall Street Journal в материал за България пише, че вълната е започнала през 2020 година и само тогава броят на завърналите се в България е с 30 000 души повече от този на напусналите. Според същото проучване това е трайна тенденция. Един от големите плюсове за завръщащите се е, че те могат да получат обратно надвнесените си данъци от страната, в която са работили. Много държави имат необлагаем минимум и признават редица разходи, с които да се намали данъчната основа, а оттам и налога. В някои държави може да се кандидатства до 5 години назад за получаване на детски надбавки, както и за изплащане на неизползван годишен отпуск.

Всички, работили в САЩ или в страна от Европейския съюз, могат да поискат обратно данъка, който са надвнесли върху доходите си. Много е важно, работилият в чужбина да е плащал данъците си коректно в страната в която е работил, както и да е спазил процедурите за подаване на данъчна декларация.

Голяма част от работилите в чужбина не знаят, че могат да си върнат пари от данъци. По последни данни почти 40% не се възползват от възможността, само защото не са наясно какво трябва да направят или процедурата им се струва твърде сложна. На помощ в такъв момент идват посредническите услуги на специализирани компании за възстановяване на данъци, като РТ Такс. Първата консултация е безплатна и дава информация за това дали кандидатът отговаря на условията за получаване на обезщетения за надвнесени данъци или за получаване на детски надбавки.

Най-подходящото време за подаване на заявление е в началото на годината, като може да се кандидатства за връщане на данъци до 5 години назад. В някои страни процедурата е обвързана с подаването на годишната данъчна декларация, което обикновено е до края на април. Такива държави са Норвегия, където през април работещите подават специалната декларация за връщане на данъци Skattemelding. В Дания това става с коригиране на данъчната декларация през април и май през системата SKAT.

Средната сума, която може да се възстанови след работа в чужбина е около 2055 евро. Обикновено процесът зависи от обработката на документите и натовареността на съответните органи, но специалистите споделят, че по техен опит обикновено отнема около 4 месеца, за да се получат парите.

“Повечето хора, които идват при нас за консултация, споделят, че се чувстват въодушевени от възможността за ново начало, а това, че могат да си върнат сума от надвенесените данъци им дава глътка въздух в един период на адаптация, който в други условия може да се стори стресиращ.” - споделя Росен Ковачев, управител на RT Tax за България. “Някои наши клиенти споделят притеснение, че ако възстановят данъци от чужбина, ще плащат по-големи у нас - винаги ги уверяваме, че България има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане с повече от 70 държави, спрямо което у нас не се дължат данъци“, казва Росен Ковачев в допълнение.

Условията за връщане на суми от платени данъци в чужбина не зависят от това, колко време човек е работил извън граница. Важното при подготвяне на декларацията е работилият да е плащал данъците си коректно, дори да е работил в кратък период от време. Връщат се единствено надвнесени данъци върху дохода. Ако човек получи обратно 100% от данъка, който е внесъл в съответната страна, това значи, че доходът му е бил под облагаемия минимум.

Вижте още: