Перспективи за валутния пазар през 2024 г.: Какво да очакват българските МСП от валутния пазар

В своята прогноза за валутния пазар през 2024 г., публикувана тази седмица, iBanFirst предоставя на българските компании, най-вече на тези, които извършват международни плащания, преглед на основните тенденции за предстоящата година, като им помага да оформят своята стратегия за управление на валутния риск през 2024 г.

● Волатилността на валутния пазар, която намаля през първата половина на 2023 г. поради синхронизираните парични политики, се очертава да се завърне през 2024 г., което ще доведе до увеличение на разходите за българските компании.


● Еврото все още е значително по-скъпо от долара, справедливата стойност на единната валута е около 1,03-1,05. За българските МСП, които извършват международна търговия, това означава по-високи разходи за внос или намалена конкурентоспособност при износ. Местните МСП могат да се предпазят чрез използването на услуги за управление на риска или да обмислят възможности за разширяване на дейността си на по-стабилни пазари.

● Основните събития, които се очаква да окажат влияние върху европейските валутни пазари през 2024 г., включват нова енергийна криза, завръщане на стагфлацията и висок риск от рецесия. Освен това, вторият отрицателен вот по отношение на Шенген за България ще намали конкурентоспособността на местните МСП, които извършват международна търговия.

Какво отражение ще има волатилността на валутния пазар върху българските компании през 2024 г.?

През 2023 г., основните търговски партньори на България са държави от Еврозоната (Германия, Италия, Гърция, Франция), страните от ЦИЕ със собствени местни валути (Полша, Унгария, Румъния) и Китай. Всяка от тези страни има своя специфична икономическа и парична динамика.

През 2024 г., с очакванията за завръщане на валутната волатилност, дори незначителни колебания в обменните курсове могат да окажат влияние върху маржовете на печалбата на българските търговски предприятия, засягайки тяхната конкурентоспособност на международните пазари. Ето защо е от съществено значение за компаниите, занимаващи се с внос и износ да осъзнаят необходимостта от предпазване срещу валутните колебания, тъй като те могат да окажат значително влияние върху финансовите им резултати в тези трудни икономически времена. Поради фиксирания обменен курс на българския лев към еврото и целта на българското правителство да въведе еврото през 2025 г., волатилността на валутния курс EUR/USD е от най-съществено значение за българските компании, тъй като доларът е най-търгуваната чуждестранна валута в България след еврото.

„Очаква се през 2024 г. валутните пазари да се върнат към условията на волатилност. Това се дължи на различни фактори, сред които конфликтът в Украйна, потенциалната сериозна криза в Близкия изток и несигурността, свързана с инфлацията. Важно е да споменем, че валутните колебания не са проблем, ограничен до големите мултинационални компании, те могат да окажат влияние върху предприятия от всякакъв мащаб, включително местните МСП с международна търговия. С оглед на това собствениците на предприятия, изпълнителните и финансовите директори трябва внимателно да наблюдават факторите, оказващи влияние на пазара и да вземат добре информирани решения по отношение на управлението на риска“, споделя Йохан Габриелс, регионален директор в iBanFirst.

За българските МСП с международна търговия, нестабилността на валутния пазар може да доведе до редица предизвикателства, включително:

● По-високи разходи: Волатилността на валутния пазар може да затрудни предвиждането на разходите за компании с вносна и износна дейност;

● Намалени приходи: Приходите на компаниите, могат да намалеят, което ще доведе до загуба на пазарен дял и намаляване на печалбите;

● Повишена несигурност: Това може да затрудни компаниите при вземането на инвестиционни решения и планирането на бъдещето;

● Увреждане на репутацията: Волатилността на валутния пазар може да затрудни изпълнението на договорните задължения на компаниите и по този начин да навреди на репутацията им.

Българските компании с вносна и износна дейност могат да предприемат редица мерки за намаляване на предизвикателствата, свързани с нестабилността на валутния пазар:

● Редовно следене на валутните пазари, за да бъдат информирани за последните тенденции. Това ще помогне на местните МСП да идентифицират потенциалните рискове и да предприемат мерки за тяхното ограничаване.

● Разработване на план за управление на валутния риск, с цел идентифициране и ограничаване на рисковете от валутните колебания. Планът трябва да включва стратегия за хеджиране и други инструменти за управление на риска.

● Използване на специалист по управление на валутния риск, за да им помогне да разработят и приложат план за управление на валутния риск.

Прогнози за валутната двойка EUR/USD през 2024 г.

Въз основа на фундаменталните икономически показатели, анализаторите на iBanFirst отчитат, че еврото все още е значително по-скъпо спрямо долара и че справедливата му стойност е по-близо до около 1,03-1,05. Противно на пазарния консенсус, анализаторите на iBanFirst се съмняват, че ще има значително обезценяване на щатския долар през 2024 г. Икономиката на САЩ се развива добре и дори да има вероятност да се забави през 2024 г., рецесия не се вижда. Въпреки че много анализатори предвиждат намаляване на лихвените проценти от страна на Фед през първото тримесечие на годината, те очакват, че паричната политика ще се задържи за по-дълго време на пауза от очакваното в момента, запазвайки реалните лихвени проценти в САЩ на атрактивни нива. Освен това, влошаването на глобалните икономически условия вероятно ще засили силата на долара, тъй като той се разглежда като сигурна валута във времена на несигурност.

„С оглед на нестабилността на еврото и геополитическите обстоятелства, стратегическото предвиждане е от съществено значение. В случай на ескалация на конфликта в Близкия изток, особено за компаниите, които са силно ангажирани с вноса на енергийни ресурси - интегрална част от търговията на България, "изчакайте и вижте" е най-малко препоръчителният подход. Прилагането на проактивен подход към хеджирането е от съществено значение за гарантиране на заложените в бюджета маржове на печалба, устойчивост и приспособимост на бизнеса, особено във времена на несигурност“, споделя Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

Основни събития, които ще окажат влияние върху европейските валутни пазари през 2024 г.

С наближаването на края на 2023 г. и с поглед към 2024 г., въпреки продължаващата несигурност в световната икономика, все още има няколко показателя, които могат да дадат сигнали за развитието на валутния пазар през следващата година.

● Нова енергийна криза, особено ако геополитическата ситуация в Близкия изток се влоши. В момента мащабът на кризата не е толкова сериозен, колкото през миналата година.

● Завръщането на стагфлацията в Европа, тъй като последните данни показват слаб икономически растеж и инфлация, по-висока от очакваното, в двете водещи континентални европейски икономики - Германия и Франция. Ситуацията в Обединеното кралство изглежда по-обезпокоителна.

● Висок риск от рецесия в еврозоната обусловен от забавеното икономическо възстановяване след пандемията от Ковид, продължаващата енергийна криза и прекомерно рестриктивната парична политика.

Пълният доклад е достъпен тук: https://info.ibanfirst.com/bg.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...