SeedBlink въвежда нови инструменти, за да подобри управлението на собствен капитал за български компании и инвеститори

SeedBlink, европейската платформа за рискови инвестиции с технологична насоченост и управление на собствен капитал, обявява серия от иновативни подобрения на своите продукти. Те имат за цел да опростят и подобрят процесите на разбиране и достъп до собствен капитал за български и европейски компании и техните заинтересовани страни.

"SeedBlink е решен да промени подхода на Европа към дяловото участие, като запълни дупката между финансовия и интелигентния капитал. За разлика от процъфтяващата дялова култура в САЩ, Европа е изправена пред уникални предизвикателства. Нашите постоянни иновации са посветени на революционизирането на достъпа до собствен капитал, управлението му и търгуването му." - казва Андрей Дудойу, съосновател и управляващ партньор в SeedBlink.

• След неотдавнашното стартиране на новия вид рунд за стартиращи предприятия в ранен етап на развитие "Community Stars", SeedBlink обявява още нови подобрения на продукта за български компании и инвеститори.

• SeedBlink успешно съинвестира в повече от 100 технологични стартъпа от над 15 държави, включително български компании като Dronamics и Alcatraz AI.

NimityLink, водещата програма за посланици на SeedBlink, преосмисля капиталовата структура, като безпроблемно интегрира множество български и европейски заинтересовани страни в единна общност. Тази съвсем нова инициатива за препоръки е пилотен проект за изграждане на уважавана европейска мрежа, базирана на проследими връзки за изграждането на силни общности.

В качеството си на посланици, или т.нар. brand ambassadors, на NimityLink български и европейски компании участници ще получат акции на SeedBlink, ще допринасят активно за развитието на продукта като разширен екип, ще се възползват от безплатно членство в SeedBlink Club, ще получат достъп до Tech Investors Academy и ще си осигурят ексклузивна покана в общност от на изявени експерти. Програмата е отворена до края на м. ноември и кани български основатели, инвеститори и експерти, които могат да консултират европейски стартъпи, да станат част от нея и да обединят сили.  

По-добро управление за основателите на технологични стартиращи компании

Симулации - това е новият инструмент на Nimity, предназначен да предложи на предприемачите лесен начин за преглеждане на финансовите и капиталовите последици от бъдещите рундове на финансиране - от разводняването до въздействието на опциите в обращение. Симулациите превеждат сложната финансова динамика в разбираеми, динамични визуализации, като повишават прозрачността в разпределянето на собствения капитал и структурите на собственост.  

Community Stars – инициатива, стартирала през м. септември тази година, която служи в подкрепа на стартиращи предприятия завършващи технологични и бизнес акселератори. Инициативата има за цел безпроблемно да свърже иновативните основатели с техните общности, осигурявайки им решаваща подкрепа по време на ключовите ранни фази на растеж.

Представяне на EquiBot - В своята бета фаза EquiBot е чатботът с изкуствен интелект на Nimity, създаден, за да обясни сложните концепции за управление на собствен капитал както на основателите, така и на инвеститорите. Като информационен помощник, EquiBot има за цел да обучи потребителите на тънкостите, свързани с дяловото участие, като предлага информация за функционирането на SeedBlink и Nimity.

„Ние разбираме уникалните предизвикателства, пред които са изправени българските компании в управлението на своите дялове. Нашите постоянни иновации са съсредоточени върху опростяването на достъпа до дялов капитал, правенето на сложната финансова динамика по-разбираема и обединяването на разнообразна общност от експерти в цяла Европа. Мисията на SeedBlink е да даде възможност за развитие на българските и европейски технологични компании и да доведе до трансформация на пейзажа при управлението на собствения капитал в дългосрочен план“, споделя Ангел Хаджиев, директор за България в SeedBlink.

Подобрения за инвеститорите

SeedBlink продължава да модернизира достъпа и търговията на частен собствен капитал за физически лица, и усъвършенства процеса на плащане, като гарантира интуитивно и сигурно преживяване. Освен това, инвеститорите в SeedBlink вече могат да проследяват цялото си портфолио портфейл в Nimity, дори и с външно държан собствен капитал или стартъп ценни книжа.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...