1355297Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци за 2016 г. от 132.6 млн. лв. Към 31 декември 2016 г. кредитният портфейл надхвърли 4 млрд. лв., което представлява ръст от 5% в сравнение с 2015 г. (31.12.2015 г.: 3.85 млрд. лв.). Делът на необслужваните кредити към края на 2016 г. бе 6.5% спрямо 8.1% към 31 декември 2015 г.
„2016 г. бе много успешна за Райфайзенбанк. Постигаме целите си - висока удовлетвореност на клиентите и да бъдем сред ТОП 3 на банките по размер на печалбата след данъци. В същото време нивото на необслужваните кредити и покритието им с провизии е на изключително здравословни нива. Устойчивостта на бизнес модела ни бе потвърдена и от провелия се преглед на качеството на активите. Това ни дава възможност да растем органично във всички сегменти при запазване на високо качество на портфейла“, коментира Оливер Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк.

Финансиране на бизнеса

През 2016 г. портфейлът на Райфайзенбанк в корпоративното кредитиране отчита ръст от 6.4% спрямо 2015 г., а новото финансиране за бизнеса се повишава с 19% спрямо предходната година.
Преглед на портфейла на Райфайзенбанк към 31 декември 2016 г. показва, че секторите на икономиката, които банката е финансирала са Търговия (34%), Производство (32%), Земеделие, горско и рибно стопанство (11%), Хотелиерство и ресторантьорство, както и Строителство с по 5%, и др.

През 2016 г. Райфайзенбанк подписа три гаранционни споразумения с Европейския инвестиционен фонд – InnovFin, COSME и МСП инициатива. По тези програми до края на февруари 2017 г. банката е отпуснала 22.8 млн. евро, като с тях са финансирани над 200 проекта на българския бизнес.

Ръст в кредитирането на домакинствата

През 2016 г. Райфайзенбанк отчита 34% ръст при отпуснатите кредити за гражданите и домакинствата спрямо предходната година. Ипотечното кредитиране се увеличава с 57% в сравнение с 2015 г., а при потребителските кредити новите обеми са с 27% повече.

Анализ на портфейла на Райфайзенбанк показва, че през 2016 г. средният размер на потребителските кредити, които хората са теглели възлиза на 15 000 лв., като най-често финансирането е ползвано за ремонтни дейности (64%). Средният размер на месечната вноска, която хората плащат е 260 лв., а средният срок за изплащане на кредита е 6 години.

Според анализа на банката, през 2016 г. средният размер на ипотечния кредит е 94 000 лв., вноската 600 лв., а срокът на изплащане – 19 години. Типичният клиент, теглил кредит за жилище е мъж на 37 години, работещ като IT специалист, с месечен доход над 1300 лв. С финансиране от банката са се купували предимно апартаменти (94.4%), а само 5.6% са били за къща или вила, като предпочитанието на клиентите е към монолитното строителство – 69% от жилищата, купени с ипотечен кредит от Райфайзенбанк.

Райфайзен Рисърч: 3.3% ръст на българската икономика за 2017 г.

Анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват темпът на растеж на българската икономика да се запази, като през тази година реалният растеж на БВП достигне 3.3%, спрямо 3.4% през 2016 г. Според прогнозата е най-вероятно този ръст да е над нивата в Еврозоната (прогноза за 1.9% за 2017 г.) и малко под нивата в страните в региона Югоизточна Европа (3.7%).
Предвижда се безработицата през 2017 г. да достигне до 6.4 %, и до 6% към 2018 г., а инфлацията бавно да се повишава и през 2018 г. да достигне до 2% , като е вероятно да бъде под нивото в страните от Югоизточна Европа и малко над инфлацията в Еврозоната.

(Финансовите данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS). 


Райфайзенбанк сред водещите банки в страната и през 2016 г. 

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...