20% нарастване на дела на зеления транспорт планира водеща компания в бранша

ГОПЕТ ТРАНС бележи ръст от 33% и годишен оборот от 181 млн. евро за 2022 г.

Ръст от 20% на дела на пратките, доставяни с интермодален транспорт, предвижда ГОПЕТ ТРАНС до 2030 г. Това е част от стратегията на компанията, която отчита годишен оборот от 181 милиона евро и ръст от 33% за 2022 г., спрямо 2021 г. Данните показват положителна и устойчива тенденция и затвърждават лидерските позиции на компанията, предлагаща цялостни решения за сухопътен, въздушен, морски и интермодален транспорт.

Множеството геополитически събития през последните години доведоха до значителни промени в световен мащаб. Издигнати бяха търговски бариери и доставчиците се превърнаха в конкуренти, а адаптивността и устойчивостта на индустрията бяха поставени на сериозно изпитание, тъй като бяха принудени да се справят с високата инфлация, нестабилната цена на петрола и недостиг на квалифициран персонал. Промяната в законодателството в посока устойчиво (зелено) развитие, растящите очаквания на клиентите и смяната на поколенията допълнително наложи изграждане на нови бизнес стандарти и преосмисляне на стратегията за развитие на сектора.

Използвайки дългогодишния си опит и натрупаните компетенции, ГОПЕТ ТРАНС успешно успява да трансформира предизвикателствата пред веригите за доставки, породени от кризата, във водещ стимул в изграждането на надеждни, висококачествени и ефективни решения.

ГОПЕТ ТРАНС е първата компания, която въвежда интермодален транспорт през 2013 г. в България. Статистиката на компанията показва, че чрез влакови композиции оттогава до 2022 г. компанията е превозила общо 565 хил. тона товари, като са спестени 207 хил. тона въглероден диоксид. Интересът към зеления транспорт се засилва през последните години, особено при компании, които имат регулярност на доставките и припознават мисията за опазването на околната среда.

Нови локации във въздушния и морски транспорт

“Стремежът ни е да предложим на клиентите си разнообразие от решения, като имаме амбиция да засилим присъствието си в морския и въздушен транспорт, където ГОПЕТ ТРАНС вече се наложи като разпознаваем и надежден партньор. За нас ключови са спечеленото доверие и дълготрайните партньорства. Конкурентните ни предимства са гъвкавост и бързина на реакцията в резултат на познаването на бизнеса и нуждите на нашите клиенти и особеностите на техните вериги на доставка.Ние сме наясно, че индустрията, в която работим, оказва голямо въздействие върху околната среда. Затова планираме да продължим в тази посока чрез увеличаване на броя на собствените интермодални единици и стимулиране на нашите партньори да обновяват автопарковете си”, споделя Рая Рендакова, търговски директор на ГОПЕТ ТРАНС.

В допълнение към декарбонизацията от компанията предвиждат до 2030 г. да бъде увеличено до 50% използването на електрически и LPG камиони за вътрешни доставки в България и Гърция. По този начин ГОПЕТ ТРАНС продължава мисията си да доразвие зелени решения в своята дейност, за да подпомогне намаляването на въглеродните емисии в природата.

Повече регулярни седмични отпътувания на частични пратки

Поради икономическата несигурност, войната в Украйна и високата инфлация, експертите в бранша отчитат от началото на 2023 г. спад при износа на товарите и свиване на поръчките. В тази динамична ситуация продължава тенденцията към повишено използване на превози на частични пратки, които са предпочитано решение, независимо от големината на компаниите. Компанията планира да разшири възможностите за своите клиенти в тази посока с нови фиксирани седмични отпътувания за различни дестинации в Европа.

Съвременна платформа за контрол и проследимост на товарите

ГОПЕТ ТРАНС продължава да инвестира в разработване и усъвършенстване на софтуерни платформи, свързани с осигуряване на контрол и проследяване на пратките. Това гарантира по-добра видимост от страна на клиентите и оптимална предвидимост. Освен това ИТ екипът на компанията адаптира и доразвива специализиран немски софтуер за изграждане на нова “планинг” система. Тя дава възможности за оптимално разпределение на курсовете и минимизиране на празните километри на камионите, което има допълнително благотворно влияние върху спестяването на вредни емисии в околната среда.

Привличане на млади таланти

В комбинация с всичко това пред ГОПЕТ ТРАНС стои и друго ключово предизвикателство, свързано с трудността за набиране на нови таланти в сектора. То е особено належащо при подбор на кадри с опит в сферата на спедицията със специфични езикови умения, като комбинация от английски с полски, турски и румънски.

Същевремeнно ежегодната 3-месечна стажантска програма, която компанията вече обяви, дава възможност за тези, които сега стартират кариерния си път. В грижа за служителите си ГОПЕТ ТРАНС интегрира различни програми, за да се грижи за благосъстоянието на своите служители, като през 2023г. фокусът е актуализиране и надграждане на компетенциите в съответствие с промените в бизнес средата и нуждите и очакванията на нашите клиенти.

С голям опит и експертиза в сектора, ГОПЕТ ТРАНС е готова да отговори на всички предизвикателства с изградена ясна мисия и стратегия за бъдещето си развитие. Компанията ще продължи да работи усилено, за да постигне своите цели, фокусирайки се върху специфичните нужди, потенциала и възможности на всеки отделен клиент.

Вижте още: