28 магистранти от 4 страни се обучават в юбилейния випуск на Executive MBA програмата на Американския университет

Магистърската програма за ръководни кадри с база Център „Илиев“ в София отбелязва 20 години

В най-новия випуск на магистърската програма за ръководни кадри (Executive MBA) на Американския университет в България (АУБ) вече се обучават 28 студенти от България, Албания, Косово и Тайван. През настоящата 2023 г. програмата отбелязва своята 20-а годишнина. През нея вече са преминали близо 400 студенти от около 10 страни. Посрещането на випуска постави началото на честванията за отбелязване на 20-ия юбилей на Executive MBA на АУБ.

Обучението се осъществява в модерната база на университета в София – Център „Илиев“, под вещото ръководство на преподаватели с международна репутация. Традиционно випуските включват професионалисти от различни сфери – производство, информационни технологии, фармацевтика, образование, дипломация и др. Участниците получават възможността да обменят знания и да приложат наученото в своята област. В по-общ план мисията на Executive MBA е да изгражда и вдъхновява лидери за бизнеса и обществото в региона и света.

В своето приветствие към юбилейния випуск на Executive MBA президентът на АУБ д-р Дейвид Еванс изтъкна още едно съществено предимство на магистратурата за ръководни кадри. „Силата на програмата е, че изгражда положителна връзка между хората“, каза той и пожела на студентите да преминат с удоволствие през академичното преживяване и да извлекат максималното от него.

Първият зам.-ректор по академичните въпроси на АУБ д-р Джей Ди Минингер подчерта ползите от образованието по системата liberal arts и насърчи студентите да участват колкото се може по-активно в обучението, като напуснат зоната си на комфорт. По думите му Executive MBA поставя акцента върху работата в екип и усъвършенстването на всички умения, които ще подобрят лидерските качества на участниците. „Става дума за образование с участие. Това, което предлагаме, е възможността да работите заедно в релационна, динамична и непредубедена среда. Информацията е нещо, до което имаме достъп; предизвикателството всъщност е да участваме в тази информация“, поясни той.

Академичният директор на магистърските програми в АУБ Момчил Карпузанов се спря на значимостта на човешкия капитал. „Извън темите за обсъждане в аудиторията, онова, което наистина има значение, са взаимодействията, които ще осъществите. Ето защо ние настояваме да работите в екипи и по групови проекти.“

„Записах се в EMBA програмата, защото търсех ново предизвикателство“, каза Свилена Вълчева от новия випуск. „Винаги съм знаела, че ще избера АУБ. Не мисля, че има по-добра Executive MBA програма в България. Днес тук е много вълнуващо, групата изглежда много разнородна. И това е още една причина да избера тази програма – исках да се срещна с интересни хора, професионалисти от различни сфери. Очаквам с нетърпение обмена на знания и опит с моите състуденти и с преподавателите.“

Все повече бакалаври от АУБ продължават пътя си в Executive MBA в София: в новия випуск те са трима. Обучението приключва през май 2024 г., когато участниците ще получат своята диплома с двойна акредитация – в ЕС и в САЩ.

Вижте още: