KBC получи печат “Terra Carta“ като признание за ангажимента ѝ към изграждането на устойчиво бъдеще

КВС е една от 19-те компании в света, на които бе присъден печат “Terra Carta“ за 2022 г.

Печатът “Terra Carta“ на Инициативата за устойчиви пазари отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент и стремеж към създаването на истински устойчиви пазари.

КВC получи печат “Terra Carta” на Инициативата за устойчиви пазари, която отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент към създаването на устойчиви пазари. КВС е една от 19-те компании е света, получили приза за 2022 г.

В България КВС Груп оперира чрез компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги – банкиране (ОББ и КВС Банк България), застраховане (ДЗИ), пенсионно осигуряване (ОББ Пенсионно осигуряване), лизинг (ОББ Интерлийз и КВС Лизинг), управление на активи (ОББ Асет Мениджмънт и КВС Управление на инвестиции), застрахователно брокерство и факторинг.
През миналата година също така, ОББ бе отличена от PWC за своята ESG стратегия (екологично, социално и корпоративно управление) в сектор Финансови услуги.

KBC получи печат “Terra Carta“ като признание за ангажимента ѝ към изграждането на устойчиво бъдеще

Печатът “Terra Carta“, представен за първи път на 26-тата конференция на ООН за изменението на климата от Крал Чарлз III, тогава принц на Уелс, отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент и стремеж към създаването на истински устойчиви пазари. Той се присъжда на компании, чиито цели са в духа на „Terra Carta“ - План за възстановяване на природата, хората и планетата, представен през януари 2021 г.

Печатът “Terra Carta“ отчита, че всеки един бранш е изправен пред уникални предизвикателства в своя преход към устойчиво бъдеще и че всички се намират на различен етап в това начинание, както и че всички браншове и компании трябва да получат подкрепа за инициативите, които предприемат в една по-положителна посока. В същото време трябва да побързаме, ако искаме да постигнем заложената цел за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5°C, да защитим и възстановим биологичното разнообразие и да допринесем за живота и препитанието на настоящите и бъдещите поколения.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...