ADVANTAGE AUSTRIA представи резултатите от ежегодното проучване за инвестиционния климат в България

81% от австрийските компании оценяват положително митническо- данъчната система у нас, а 12% са оптимисти за 2023 г. въпреки трудните времена в глобален план.

На среща с медии в хотел Hyatt Regency Sofia Австрийско търговско представителство (ADVANTAGE AUSTRIA) огласи резултатите от своята традиционна годишна анкета сред австрийските инвеститори в България, която оценява бизнес климата у нас. Проучването е проведено с участието на повече от 100 ръководители на австрийски компании в края на 2022 г. в едни изключително предизвикателни времена.


По покана на Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA, в срещата участваха Атанас Пеканов, зам.- министър-председател по управление на европейските средства, Н. Пр. Андреа Икич– Бьом, посланик на Австрия в България, както и председателят на Българската търговско- промишлена палата Цветан Симеонов. Александър Сипек, управител на ЕВН България Груп и Ивайло Петров, Амер Спортс България, запознаха аудиторията с опита на австрийските инвеститори у нас.

В своето обръщение към форума Атанас Пеканов каза:

„Смятам, че дългогодишните близки двустранни отношения между България и Австрия трябва да бъдат поддържани и укрепвани. Ясно отражение на това са нашите търговски връзки и фактът, че австрийските компании са сред основните и най-реномирани инвеститори в България. Част от работата ми като вицепремиер по управление на европейските фондове е да координирам и наблюдавам изпълнението на много реформи и мерки в подкрепа на бизнеса в България. В това мое качество за мен е важно да бъда тук с всички вас днес и да получа обратна връзка относно опита ви в нашата страна – относно мерките, които сме приложили и които смятате за подходящи, но също и относно аспектите на бизнес средата в България, върху които ние трябва да съсредоточим бъдещата си работа.”

Александър Сипек, управител на ЕВН България Груп, сподели: „През последните 18 години EVN е инвестирала над 2 млрд. лв. в подобряване на сигурността на доставките в България. Има много причини да инвестираме в тази атрактивна бизнес локация: членство в ЕС, данъчна система и разходи за труд и усърдна работна ръка. Нека надграждаме върху тях и постепенно да подобряваме тези аспекти, които се нуждаят от развитие: наличие на квалифициран персонал, намалянате на бюрокрацията и гарантиране на правна сигурност.“

Ивайло Петров се спря на предизвикателствата пред австрийските инвеститори у нас:

„Амер Спортс е много успешна в България – последната ни инвестиция във втора локация за производство на ски е витрина на нашата история тук, но и доказателство за потенциала на брандовете ни, свързани със зимните спортове. Още преди това решение вече бяхме един от основните играчи в тази индустрия в световен мащаб.

Разбира се, темите свързани с бъдещ растеж и наличието на достатъчно квалифициран персонал ще са основни навсякъде в Европа, затова е ключово да се инвестира правилно в образование, развити публични услуги и във всичко, което би имало ефекта на магнит за създаване на иновативна и ефективна индустрия.“
Филип Купфер изтъкна потенциала на българо-австрийския бизнес у нас:

„Австрийската икономика показа удивителна гъвкавост и адаптивност в годините на криза. Диалогът между компаниите и институциите, обменът на добри практики и като цяло интензивната комуникация, която е във фокуса на ADVANTAGE AUSTRIA, се превръщат във все по-ефективен антикризисен инструмент. Сега повече от всякога трябва да се държим заедно и да работим заедно. Последното ни проучване показва трезва оценка на бизнес средата и предизвикателствата, съчетана с предпазливи очаквания. В същото време факторът «наличност на служители» играе решаваща роля за развитието на икономиката и отделните предприятия – той определя дали посоката е към икономически успех или не“, добави той.

Филип Купфер представи резултатите от допитването сред австрийските фирми за бизнес климата в България.

ADVANTAGE AUSTRIA представи резултатите от ежегодното проучване за инвестиционния климат в България

Какви са данните:
При общата оценка на бизнес климата у нас през 2022 г. 19% от анкетираните ръководители отчитат подобрение, а 36% не виждат промяна. Въпреки че 45% докладват влошаване, резултатите можем да приемем за положителни с оглед на икономическите трудности, пред които се изправя светът след COVID-19, инвазията на Русия в Украйна и в условията на енергийна криза и криза на доставките. Тези нагласи са приблизително същите по отношение на очакванията за бизнес средата през 2023 г.: 12% разчитат на подобрение, 41% предполагат, че няма да настъпят съществени промени, а 47% са по- скоро песимисти.

При оценката на общата обществено-политическа рамка и институционална среда в България повечето ръководители на австрийски компании не отчитат напредък в сферата на регулациите и бюрокрацията (89%) и са разтревожени от липсата на предвидима икономическа политика (91%). Само 8% от тях виждат напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията. В същото време представителите на австрийските компании оценяват като добра или много добра системата за данъци и мита у нас (81%).

Запитани за някои ключови фактори за развитието на бизнеса, 72% от компаниите оценяват положително достъпа до кредити и капитал, а 68% са доволни от качеството на местните доставчици. Нивото на разходите за труд е оценено като добро или много добро от 65% от анкетираните, но в същото време само 20% оценяват положително наличността на квалифицирана работна ръка.

По отношение на своите обороти над 65% от мениджърите на австрийски компании отчитат увеличение през 2022 г., но само 36% очакват възходящата тенденция да продължи и тази година.

Относно увеличението на възнагражденията на служителите 35% планират увеличение от 5 до 10%, а 36% – от 10 до 15%.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...