Акредитацията - стъпка към бъдещето на глобалната търговия

„В развиващата се глобална икономика, значението на акредитацията и управлението на качеството продължава да нараства.“ - отбелязват експерти от ЛОТ-КОНСУЛТ.

На 9-ти юни отбелязваме Световния ден на акредитацията. В днешно време, за да подкрепят глобалната търговия, компаниите трябва да преминат през сложни процеси на оценяване на съответствието, включително акредитация и сертификация. Предвид това, търсенето на професионални консултантски услуги става все по-важно.

В световната търговия, доверието е основният компонент, особено в сложните взаимоотношения на глобално ниво. За да се установи това доверие, необходима е интегрирана система от стандарти, регулации, метрология и акредитация. Тази система, която наричаме инфраструктура на качеството, поддържа търговията, гарантира, че консуматорите, бизнесът и регулаторите получават това, което очакват, когато се възлагат услуги и продукти.

“Акредитацията предоставя категорично и безусловно международно признание за компетентност и надеждност, което повишава доверието между търговските партньори и клиентите. - споделят инженерите от Органа за контрол на ЛОТ-КОНСУЛТ. - Една от основните цели на акредитацията е да гарантира, че продуктите и услугите са безопасни, сигурни и отговарят на съответните стандарти. Акредитацията помага на компаниите и да улеснят достъпа до нови пазари, като се избягват техническите бариери за търговия и по този начин се увеличава икономическият растеж и конкурентоспособността.”

Компании като ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД помагат на предприятията да разработят, въведат и поддържат такива системи, които не само отговарят на изискванията на международните стандарти, но също така се адаптират към уникалните нужди на всяко предприятие.

ЛОТ-КОНСУЛТ е водеща и иновативна българска компания с 30-годишен опит в предоставянето на услуги по технически инспекции, консултации и обучения в областта на безопасността и здравето при работа в страната и чужбина. Благодарение на четирите сертифицирани системи за управление на качеството, околната среда, информационната сигурност и безопасността и здравето при работа, както и на акредитацията ни съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 като Орган за контрол, акредитиран от Българска служба по акредитация, ние устойчиво развиваме своята дейност на територията на цялата страна, а също така за трети пореден път и нов 4-годишен период сме избраният доставчик на Европейската комисия за предоставяне на услуги по здраве и безопасност на Европейската служба за външна дейност и нейните над 150 делегации в държавите извън Европейския съюз и в международните организации!

“За всяка компания е от съществено значение да работи постоянно за подобряване на своите процеси и процедури, за разработването и внедряването на работещи и иновативни решения в синхрон с изискванията и на стандартите и нормативните документи, и на пазарите и клиентите, за да може да се конкурира ефективно на глобалния пазар. Процесът на акредитация и внедряването на системи за управление могат да предоставят на компаниите нужните инструменти и ресурси за постигането на тези цели.” - допълва д-р Мария Титопулу.

Акредитацията е от съществено значение за успешната дейност на всяко предприятие в глобалната икономика. Тя поддържа доверието и безопасността на потребителите и подпомага икономическата конкурентоспособност. Надеждните системи за управление позволяват на компаниите да се адаптират към променящите се нужди и очаквания на пазара. Те спомагат за разработване на бизнес процеси, които са ефективни, прозрачни и лесно измерими. Системите за управление помагат на организациите да оптимизират своите ресурси, да подобрят производителността си и да намалят отпадъците, докато в същото време подобряват удовлетвореността на клиентите и лоялността към марката.

Изграждането на ефективни системи за управление е сложен процес, който изисква значителни усилия, знания, време и ресурси. Поради това много организации се обръщат към специализирани консултантски услуги за помощ в този процес. Внедряването, сертифицирането, а също така и ефективното интегриране на няколко системи за управление и тяхното поддържане е важен елемент от стратегията на всяка компания за постигане на дългосрочен успех.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...