Автомобилната индустрия изисква иновативни логистични решения

Една от водещите тенденции в логистиката са специализираните логистични решения за спешни пратки за автомобилната индустрия. Те са съобразени с критериите за кратко време на доставка, постоянна комуникация на всички участници в процеса и товарене и доставка във всяка точка по света, независимо от часовия диапазон.

Тази услуга все по-често се ползва и у нас, след като през последните години България се превърна в предпочитано място за инвестиции на компании от сектора. По данни на Автомобилния клъстер за 2022 г. в страната предприятията от сектора са 350, а заетите в тях – 75 000 души. Общият оборот от дейността достига 8 млрд. евро. Приблизително 11% от БВП на страната се формира от този динамичен сектор. Браншът постоянно се развива, като средногодишният ръст достига 8,2%. Тези резултати се постигат благодарение на добрите условия в страната - наличните специалисти в развойната дейност, ключовата локация в Европа и изградената верига на доставки.

Транспортът на компоненти за автомобилната индустрия е специфичен и с голям набор от изисквания. От логистичните доставчици се очаква да предлагат гъвкави решения за JIS (just in sequence или в точната последователност) и JIT (just in time или точно навреме), за да се избегне забавяне на производството или дори спиране на поточните линии, което носи със себе си огромни разходи. Ето защо големите автомобилни марки осъзнават важността на транспорта в своята дейност и подхождат внимателно при избора на логистичен доставчик.

В последно време предизвикателства като пандемията от Ковид и усложнената икономическа обстановка допълнително затрудниха работата на автомобилния бранш. Често се налагат извънредни доставки, които трябва да пристигат по-бързо от обикновено дори и по нестандартни маршрути и при комбинация от превозни средства. Допълнително изискване е краткото време за реакция при организиране на транспорта и точно поради тази причина карго-партнер избра да лансира своята услуга за спешни пратки.

Карго-партнер е компания с над 40 години опит в логистиката и транспорта и разработва иновативни решения за водещи компании от бранша. Управителят Димчо Димчев споделя още за спецификите на експресния сервиз: „От първостепенно значение е постоянната комуникация между всички по веригата и непрекъснатото проследяване на целия процес. Поради високата стойност на товара е важно с него да се борави експертно и да се осигурят допълнителни услуги като карго-застраховка, опаковане и претоварване по всяко време на денонощието в складовете на карго-партнер.

Предизвикателството е, че всички фактори трябва да се съобразят в рамките само на 29 минути след получаване на запитване и да се предложи най-оптималното решение за клиента. Следва подготовка на необходимите транспортни документи, резервация с авиокомпании, планиране на превозните средства по маршрута и координация с всички участници в доставката , за да могат бързо да реагират на появяващи се промени и колебания. Качеството на целия процес – от планирането на доставката до успешното и навременното и завършване – се осигурява опитните ни специалисти. Те следват оперативни процедури, описващи стъпките и времевите рамки за всеки етап от спешната доставка.“

В обозримото бъдеще навлизането на електромобилите се очаква да доведе до по-нататъшни промени във веригата на доставки. Автомобилната индустрия, която се движи на висока скорост, ще продължи да е истински мотор за развитието на логистиката.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...