Как поколението Z ще промени пазара на труда?

На 24-ти юни в София ще се проведе конференция Gen Z Revolution, която ще представи най-голямото проучване в България за Gen Z и пазара на труда. Проучването поставя основите на националната кампания „100-те изгряващи звезди“, инициирана от Leader Academy.

Кои са Generation Z?

Поколението Z са младежи на възраст между 12 г. и 25 г. Те се характеризират с това, че целят независимост, гъвкавост и свобода. Те могат да бъдат много по-продуктивни, ако имат възможността да работят от където искат и както искат, като работата трябва да им носи удовлетворение и стойност. Начинът им на работа и ценностите им са много по-различни от по-старото поколение и е много важен подходът също да бъде различен. Мисленето им е много по-отличаващо се, именно защото са родени в по-различно време – в дигиталната епоха, те мислят много по-глобално и индивидуалистично.

Каква е целта на проучването?

Предразсъдъците на бизнесът към Gen Z е, че са мързеливи и нямата работна етика, но се оказва, че тези оплаквания не са подплатени, защото всъщност бизнеса не познава това поколение и не знае как да подходи към него. За да може бизнесът да има правилния подход, той трябва да знае какво искат и какво търсят младежите от Gen Z.

„Ако искат да имат представители на Gen Z в екипите си и да ги задържат е необходимо да си променят отношението“, споделя Андрей Илиев, съосновател на Leader Academy. Определено може да се каже, че формалното образование не подготвя младите хора за пазара на труда. Основната цел на проучването е да се “чуе гласа” на младежите от поколение Z по отношение на пазара на труда, да ги свърже с иновативни компании и да допринесе за кариерното им развитие.

Какво да очакваме от Gen Z?

Младите хора са по-обърнати към новото и предприемачеството. Те са предразположени към предприемачески начин на мислене. По този начин те са проактивни, с желание за развитие както личностно, така и професионално. В кариерната акселерираща програма те ще имат възможност да посетят обучителни модули, да се срещнат с хора от бизнеса и предприемат, да използват кариерни възможности под формата на стаж, стартиране на бизнес, изграждане на личен бранд. С различни уъркшопи по време на програмата могат да развият различни умения като – креативност, критично мислене, лидерство, продуктивност, социална интелигентност и други.

Кампанията „100-те изгряващи звезди“

Целта на националната кампания „100-те изгряващи звезди“ е да се подберат 100-те най-амбициозни и мотивирани младежи във възраст между 16 и 25 години от цяла България и да се осигури подкрепа за тяхното кариерно развитие. Организацията има за цел да им помогне да открият своите силни страни, таланти и възможности за професионално развитие в компании. По време на кампанията от всички участници ще бъдат подбрани 100, които ще получат 100 стипендии, всяка на стойност 1000 лв. Стипендията е за 1-годишна кариерна акселерираща програма. Тя включва обучения, менторинг, кариерно профилиране и развиване в 3 основни посоки - формиране на личен бранд, лидерство и социално предприемачество.

Подборът за „100-те изгряващи звезди“ се осъществява от професионален екип, който отделя индивидуално време на всеки кандидат. Разглежда се неговия опит, личностни качества и мотивация. Близки и приятели от обкръжението на участника отговарят анонимно и дават обратна връзка за неговото кариерно развитие. След издаване на профила се търси най-подходящата компания и сфера за развитие и за провеждане на стаж, в която младежът да приложи силните си страни и да натрупа опит.

Надпреварата продължава докато всички 100 места са запълнени

https://leaderacademy.bg/100-te-izgrqvashti-zvezdi/

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...