BILLA дарява иновативни четящи устройства на Съюза на слепите в Българи

От 2015 г. до днес веригата осигурява помощни технически средства в подкрепа на 2 524 незрящи хора

BILLA подкрепи дейността на Съюза на слепите в България с корпоративно дарение на стойност 9 200 лв. Сумата обезпечава закупуването на четири помощни технически апарата – два лаптопа и две устройства за превръщане на текста в звук, които ще бъдат предоставени на младежи с нарушено зрение.

От началото на съвместното партньорство през 2015 г., заедно с неправителствената организация, BILLA реализира редица успешни инициативи в подкрепа на 2 524 незрящи хора.

„За нас е изключително важно да приобщим хората със зрителни увреждания към останалата част от обществото. Задачата, която си поставяме, е да съдействаме в посока изграждане на позитивна нагласа и създаване на повече възможности пред тях, като потребители. Съюзът на слепите в България е наш доверен партньор – до момента, общата стойност на предоставените помощни технически средства на хора с увредено зрение, които организацията подкрепя, е 54 551 лв.

Вярваме, че с всяка следваща стъпка, утвърждаваме добрия пример и правим начина на живот на повече незрящи хора по-пълноценен“, сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Преносимите четящи устройства PEARL дават моментален достъп на хора с увредено зрение до печатни текстове. Иновативното технологично решение позволява чрез сканиране да бъдат разчетени текстове от книги, вестници, списания, сметки и финансови документи. С тяхна помощ дори произведения на изкуството могат да „оживеят“ под формата на аудио. След като бъдат разпознати от системата, картините биват описани с човешки глас

„BILLA България е компания, която се ангажира пряко с наболелите обществени проблеми и търси съдействие за намирането на работещи решения. Този стремеж намира отражение в цялостната подкрепа към ценностите на Съюза на слепите у нас. Ето защо, от името на ръководството и всички членове на организацията, бих искал да благодаря за позитивната промяна, която позволява на повече хора със зрителни увреждания да се чувстват приобщени и да се радват на повече възможности“, сподели Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

BILLA е първата търговска верига у нас, която въвежда корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение. Служителите във всички търговски обекти преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти. В допълнение, през 2017 г. компанията имплементира в корпоративния си уебсайт иновативна технология, предоставена от организацията, която позволява съдържанието на всички седмични и месечни брошури, поместени на www.billa.bg, да се възпроизвеждат и като звук.

Вижте още: