ИКЕА отбелязва постижения в мисията си за устойчиво развитие

През финансовата 2023 г. брандът значително ограничава климатичния си отпечатък и увеличава дела на използваната възобновяема енергия.

Финансовата 2023 г. (FY23)* беше още една година на глобални предизвикателства, но и напредък. Въпреки трудностите, ИКЕА постигна 22% намаление на общия климатичен отпечатък (в абсолютна стойност**) в сравнение с базовата финансова 2016-та година, засилване на целите за климата, значителен растеж в използването на възобновяема електроенергия в търговията на дребно и производството, въвеждане на ново лепило на биологична основа и намаляване наполовина на климатичния отпечатък от употребата на продукти у дома в сравнение с FY16.

Годишният доклад за устойчивост на ИКЕА, както и този за климата се публикуват от Inter IKEA Group и отразяват колективните усилия на участниците във франчайз системата и веригата за създаване на стойност на бранда. Климатичният отпечатък на ИКЕА през финансовата 2023-та година се оценява на 24,1 млн. тона CO2 емисии, което е с 12% по-малко спрямо предходната година и с 22% намаление в сравнение с 2016-та година. Понижението в стойностите се дължи на увеличаващия се дял на възобновяема енергия в ритейл бизнеса и в производството, както и на по-енергийно ефективната продуктова гама осветителни тела, в допълнение към по-ниските производствени обеми.

"Устойчивото развитие е неразделна част от нашия бизнес и от ангажимента ни да направим екосъобразния начин на живот достъпен за повече хора. Ние поддържаме дългосрочна стратегия и активно допринасяме за ограничаване на въздействието ни върху изменението на климата, опазване на природата и осигуряване на справедлив растеж", споделя Джон Абрахамсон Ринг, главен изпълнителен директор на Inter IKEA Group.

Значително постижение през тази година е и разработването на стриктни планове за действие, които позволяват на компанията да укрепи целите си за климата в съответствие със стремежа за понижение на глобалното затопляне с 1,5°C и стандарта Net-Zero на Инициативата за научнообосновани цели (SBTi). Плановете включват намаляване наполовина на емисиите на парникови газове от веригата за създаване на стойност на ИКЕА (в абсолютна стойност) до финансовата 2030-та година в сравнение с FY16 и достигане на нулеви стойности до финансовата 2050-та година.

ИКЕА отбелязва постижения в мисията си за устойчиво развитие

Акцентите от годишния доклад за устойчивост на ИКЕА съдържат още:

• Напредък към 100% възобновяема енергия за магазините на ИКЕА: на 25 пазара ИКЕА вече консумира 100% възобновяема електроенергия – с един повече от миналата година.

• 100% електроенергия от възобновяеми източници в още 142 фабрики или доставчици, с което общият им брой достига 408.

• Намаляване на климатичния отпечатък от употребата на продукти у дома с 13% в сравнение с 2022 г. и с 52% в сравнение с 2016 г.

• Намаляване на климатичния отпечатък от преките дейности на Inter IKEA Group с 80% в сравнение с FY16 .***

• Намаляване на количеството пластмасови опаковки на потребителски стоки с приблизително 47% и намаляване на общото количество пластмасови опаковки (включително потребителски опаковки, мултипакети, единични товари и материали за обработка) с приблизително 44% в сравнение с FY21.

• Осигуряване на 23,2 милиона резервни части, които да улеснят клиентите да удължат живота на продуктите на ИКЕА.

• 97,8% от използваната дървесина в продуктите е сертифицирана от Съвета за стопанисване на горите (FSC) или рециклирана.

Глобалната стратегия за устойчивост на ИКЕА "За хората и планетата" очертава амбициите и ангажиментите на компанията, като създава обща програма за периода до 2030 г.

*FY23 е периодът от 1 септември 2022 г. до 31 август 2023 г.

**Включва магазините на ИКЕА и други точки за контакт с клиенти от омниконтактната мрежа на ИКЕА, както и дистрибуторски центрове, офиси и други под марката ИКЕА.

***Това съответства на емисиите от обхвата 1 и 2 на Inter IKEA Group, включително производствените дейности, притежавани от Inter IKEA в IKEA Industry и IKEA Components. То обаче изключва емисиите на парникови газове от франчайз получателите и външните преки доставчици, които са част от емисиите от обхват 3.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...