Отвори врати първият шоурум за енергийно ефективни материали в България

Вчера в София беше открит първият по рода си шоурум в България, който предлага широка гама от енергийно ефективни материали, необходими за изграждането на пасивни и енергийно ефективни сгради. Основната цел на Passive House Shop е да предостави на архитектите, проектантите, инвеститорите и хората, които инвестират в сградите с мисъл за бъдещето, възможност за консултации и за избор на най-качествените компоненти за енергийно ефективно строителство

Дмитрий Юдин, управител на Passive House Shop и домакин на срещата, сподели своя опит и възгледи за бъдещето на енергийно ефективното строителство и подчерта необходимостта от обучение и повече информация в сектора, за да може постепенно да се подобрява качеството на строителство и да се постигне високо ниво на комфорт на сградите.

Водещите тенденции в областта на енергийната ефективност и строителството обсъдиха представители на водещи международни компании от секгтора: Pichler, SIGA Cover, Q-Blue и KAISER. Според участниците пазарът на пасивни къщи набира все по-голяма скорост в Европа, като в страни като Германия, Нидерландия и Великобритания вече се поставят високи стандарти за енергийна ефективност в строителството.

Енергийната ефективност е от съществено значение за бъдещето на строителството, изтъкна Дмитрий Юдин и посочи петте критерия, които правят една сграда енергийно ефективна: наличието на свръхтоплоизолация, енергоефективни врати и прозорци, вентилация с висока ефективна рекуперация, въздухоплътност и проектиране без топлинни мостове.

Отвори врати първият шоурум за енергийно ефективни материали в България

„Моята страст е въздухоплътността и тази тема за мен е изключително важна, когато става дума за енергийно ефективното строителство“, сподели домакинът на събитието. Д. Юдин отбелязва, че най-големите предизвикателства в процеса на постигане на енергийна ефективност са в многофамилните жилищни сгради. Той сподели, че дори в новите сгради често липсва ефективна вентилация, тъй като тя не се включва на етапа на проектирането.

„Трябва да мислим за бъдещето, както и да имаме предвид, че енергийно ефективното строителство не задължително е скъпо и че оскъпяването може да варира около 10%. Нивото на енергоефективност трябва да бъде високо и всички нови сгради са имат нулево потребление на енергия, което е много важно за начина на живот и за комфорта ни“, допълни още Дмитрий Юдин.

Събитието подчерта необходимостта от преосмисляне на начина, по който строим сгради, както и значението на иновациите в областта на енергийната ефективност за бъдещето на строителната промишленост в България.

Вижте още: