„Инициатива срещу незаконната търговия“

1.5% Е ДЕЛЪТ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ ЦИГАРИНА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В КРАЯ НА 2022 г.

Потреблението на цигари без български акцизен бандеролпрез 2022 г. остава на ниско ниво според традиционното изследване на празните опаковки от цигари. Те представляват само 1.5% през 4-то тримесечиена изминалата година. Данните от изследването бяха представениот компаниите в „Инициативата срещу незаконната търговия“на 14март2023 г. пред представители на Министерство на финансите,Агенция МитнициМВР (Главна дирекция Борба с организираната престъпностГлавна дирекцияНационална полиция)и Върховна касационна прокуратура.

Отчетените данни сочат следните резултати по тримесечия за 2022 г. 

1-во тримесечие 2022 г2.6%

2-ро тримесечие 2022 г. 2.8%

3-то тримесечие 2022 г. 3.1%

4-то тримесечие 2022 г. 1.5%

Oт тютюневите компаниите заявиха, че правоохранителните институции у нас са постигнали устойчив резултат в борбата срещу незаконнататърговията с цигаривъпреки нестабилната и усложнена международна обстановка. Компаниитепризоваха отговорните органи да запазят фокуса върху тематапоради нейната значимост. Данните за 4-тото тримесечие на 2022 г. сочат рекордно нисък дял на потребление на цигари без български бандеролот 13 години насам, откакто се провеждапроучването със събиране и анализ на празни кутии. За пореден отчетен период България е с най-нисък дял на нелегалния пазар на цигари от всички страни-членки на ЕС, в които това изследване се провежда. 

Положително се отразяват данните и върху приходите от акциз от тютюневи изделия в държавния бюджет, който благодарение на минималниянелегален пазар за първи път през 2022 г. надвишиха 3 млрд. лв., по данни на Агенция МитнициПриходите от акцизи от тютюневи изделия в държавния бюджет имат сериозен дялотприходите в хазната, достигащ до 12% от общите постъпления и формират над50% от всички приходи от акциз.

Данните показват, че с най-голям дял сред нелегалните цигари на българския пазар са цигари, чиито опаковки са маркирани за безмитна търговияследвани от фалшификатите, копиращи известни международни маркиСред празните опаковки са идентифицирани и кутии с неизвестни за нашия пазар марки, които се определят от типа illicitwhites цигарипроизведени и предназначени за нелегално разпространениеИзследването отчита на потребление на цигари без български акцизен бандерол във всеки от 20-те града от основната извадка на проучването, като целта е да се насочи вниманието на правоприлагащите органи към градоветев които тези нива са над средното за странатаВ два от градовете - Плевен и Благоевград, е отчетено нулево ниво на цигари без бандерол, което е значителен успех:

Град

3-то тримесечие  2022 г.

4-то тримесечие  2022 г.

Враца

5.3%

2.0%

Пазарджик

1.3%

0.7%

Шумен

1.3%

2.0%

София

2.0%

1.5%

Варна

8.5%

4.0%

Благоевград

2.0%

0.0%

Пловдив

4.8%

1.6%

Асеновград

2.0%

2.0%

Сливен

2.7%

4.0%

Бургас

1.2%

0.6%

Габрово

6.7%

0.7%

Стара Загора

1.7%

1.7%

Русе

4.1%

3.3%

Ямбол

2.7%

2.0%

Перник

1.0%

0.7%

Видин

4.0%

2.0%

Добрич

2.7%

1.3%

Плевен

0.6%

0.0%

Хасково

3.3%

2.0%

Велико Търново

1.3%

1.3%


В 
6-те града от допълнителната извадка, където също се провежда изследването, поради специфичния им профил или местоположение, също сезапазва ниско ниво на потребление на нелегални цигариСред тях нулево ниво на контрабандни цигари е отчетено вкрая на миналата година вДимитровград:

Град

3-то тримесечие  2022 г.

4-то тримесечие  2022 г.

Сандански

4.0%

3.0%

Свиленград

1.0%

3.0%

Димитровград

1.0%

0.0%

Кюстендил

2.0%

1.3%

Дупница

8.0%

3.0%

Монтана

3.3%

0.7%


През 2022 г. митническите органи са задържали, иззели и обезпечили като доказателство над 41.5 млн. къса цигар
и (в т.ч. пури и пурети). Това количество е средно 33% повече от установените през 2021 г. цигари, като за трето тримесечие установените нелегални цигари са 24% повече, а в четвърто тримесечие - 55% повече спрямо 2021 г. На година база преобладава количеството задържани цигари на вътрешните граници с ЕС в зоните на ГКПП (56.05%), следвано от тези – на външните граници на ЕС (39.44%) – коментира по време на форума Лъчезар Кръстев, заместник-директор на Агенция „Митници“.

През 2022 г.от структурите на МВР са иззети 42175781 къса цигари, което е с 9,2 пъти повече от иззетите цигари през 2021 г.(4 559 626 къса) и 38 046 кг нарязан тютюн, или с 82,7повече от 2021 г. (20 830 кг).През месец май на територията на гр. Ботевград и през месец август на територията на гр. Варна са разбити нелегални фабрики за производство на цигари от служители на ГДБОП - съобщи на срещата Калин Литов, началник отдел„Митнически режим, данъчно-осигурителна система и културно-исторически ценности“ в ГДБОП.

Компаниите от „Инициативата срещу незаконната търговия“ заявиха, че борбата с нелегалните цигари трябва да продължи да е ясен приоритет на правоохранителните органив интерес на държавния бюджет и противодействието на нелегалните дейностиу нас.Те подчертаха също, че предвидимостта на законовата рамкае доказано ефективен факторза запазване на стабилността на бизнес средатау нас.

Вижте още: