Schneider Electric приключи 2022 г. с много силни резултати за въздействие върху устойчивото развитие

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, признат за водеща компания в прилагането на практика на устойчивостта от независимите рейтинги, оценяващи ESG (екологично, социално и корпоративно управление), обяви днес силни годишни резултати за въздействието си върху устойчивостта заедно с финансовите отчети за 2022 г.

„Въпреки нарасналата геополитическа и икономическа несигурност, през 2022 г. ние останахме фокусрани върху ускоряването на прехода към по-чист и по-справедлив свят“, потвърждава Гуенаел Авис-Хют, главен директор по стратегията и устойчивостта на Schneider Electric. „Тясната интеграция между корпоративната стратегия, качеството и устойчивостта е фактор за успех при предоставянето на решения за дигитализация, електрификация, ефективност и устойчивост, които се справят с днешните кризи в областта на енергетиката, климата и разходите за живот.“

• Целта за спестяване на 800 милиона тона емисии на CO2 от клиентите е наполовина изпълнена

• Напредъкът се удвои едновременно както при устойчивото опаковане, така и при достъпа до енергия

Програмата на Schneider за въздействие върху устойчивото развитие (SSI) включва 11 глобални цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г. Те се допълват от още стотици местни цели за изпълнение от регионалните и националните екипи. Програмата допринася за шестте дългосрочни ангажимента на Schneider Electric, които обхващат съображения по ESG в подкрепа на Целите за устойчиво развитие на ООН.

На всеки три месеца компанията публикува данни за своя напредък по посочените цели в специален доклад.

Ето някои акценти от въздействието на устойчивото развитие на Schneider през изминалата 2022 г.:

• Schneider Electric става една от първите корпорации в света, чиито цели по Net-Zero (въглеродна неутралност) за цялата ѝ верига са валидирани от инициативата Science Based Targets.

• Решенията и услугите на Schneider Electric помогнаха на клиентите да спестят и избегнат 440 милиона тона емисии CO2 от 2018 г. насам, като само за 2022 г. спестените емисии са с над 90 милиона повече.

• Освен това водещите доставчици на компанията намалиха емисиите си на CO2 с 10% чрез нейния проект Zero Carbon, а Групата пое ангажимент към доставчиците за подобряване на стандартите за достоен труд в своята верига за доставки.

• 45% от всички опаковки на компанията сега се изработват без пластмаса за еднократна употреба, като за тях се използва рециклиран картон спрямо 21% през 2021 г.

• Компанията също така разшири достъпа до зелена и надеждна електроенергия на 5,5 милиона души чрез своите решения и проекти през 2022 г.

• Около 70 000 души също се възползваха от програмите за обучение по управление на енергията.

• Schneider Electric откри свое Училище за устойчивост за всички служители, така че всеки от тях да може да вникне в предизвикателствата, свързани с планетата и човечеството, и да направи повече на работното си място, а също и в личния си живот.

Schneider Electric приключи 2022 г. с много силни резултати за въздействие върху устойчивото развитие

Цялостният напредък, постигнат в борбата с изменението на климата, подобряването на ефективността на ресурсите, укрепването на доверието, равните възможности и овластяването на всички поколения, допринесе за оценка на въздействието върху устойчивостта за цялата година от 4,91 пункта от общо 10, което значително надвишава набелязаната за годината цел от 4,70. Този резултат е неразделна част от краткосрочните стимули на Schneider Electric за повече от 64 000 мениджъри в Групата – пример за това как се спазват принципите на една компания с положително въздействие.

Ресурси:

Доклад за въздействието върху устойчивостта на Schneider за 2022 г.

Пълен текст на финансовото и извънфинансово съобщение за 2022 г.

Доклади за устойчивост на Schneider Electric

Последни рейтинги и награди за ESG

Индикативна таблица за устойчивостта

Линк за повече информация към страницата Sustainability.com

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...