Карлсберг Груп се стреми към нулеви въглеродни емисии до 2040 г. като част от новата си ESG програма

Карлсберг Груп представи новата си ESG програма (програма по опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление) – Заедно към нулев отпечатък и отвъд, която си поставя обновени екологични цели.

Тя включва амбиция за постигане на нулев въглероден отпечатък по цялата верига на стойността до 2040 - от беритбата на хмела до момента на консумация на бира. Заедно към нулев отпечатък и отвъд е еволюция на предходната ESG програма на Групата Заедно към нулев отпечатък, която постигна силен напредък, включително 40% намаление на въглеродните емисии и 21% намаление при употребата на вода за хектолитър бира от 2015 г. насам.

Със стартирането на новата си програма, компанията представя посока за справяне с най-важните ESG теми с основни етапи на изпълнение до 2030 и 2040 г. Карлсберг Груп се стреми да постигне нулеви нетни въглеродни емисии по цялата верига на стойността до 2040 г., като същевременно повишава амбициите си по отношение на важни теми като опазване на водата, отговорна консумация на алкохол, многообразие, справедливост и приобщаване, човешки права и ангажираност на общността.

Кийс Харт, Главният изпълнителен директор на Карлсберг Груп, коментира: „Заедно към нулев отпечатък и отвъд е неразделна част от нашата мисия да създаваме бира за по-добро днес и утре. Въпреки че оставаме ангажирани с ключовите области, които представихме през 2017 г., сега разширяваме обсега на програмата, за да адресираме повече ESG теми и да се справим със социалните предизвикателства, засягащи хората и общностите, с които работим.

С нашата нова програма надграждаме съществуващия напредък и потвърждаваме ангажимента си към колективните действия, необходими за ограничаване на неконтролируемия ръст във въглеродните емисии, пред които е изправен светът. Искаме да дадем възможност на потребителите да се насладят на страхотна бира, като същевременно оставяме възможно най-малък въглероден отпечатък. За да постигнем това, ние трябва да работим по цялата верига на стойността, от отглеждането и обработката на зърното, през водата, с която варим бирата, до рециклирането на празни бутилки и кен опаковки. Това са правилните действия за нашия бизнес и за обществото“.

Заедно към нулев отпечатък и отвъд е част от корпоративната стратегия на компанията SAIL’27, като ключов механизъм за смекчаване на рисковете, стимулиране на положителна промяна и демонстриране на целите на компанията чрез конкретни действия и резултати.

Заедно към нулев отпечатък и отвъд е еволюция на досегашната програма на Групата Заедно към нулев отпечатък, и поддържа фокус върху области, в които компанията има най-голямо материално въздействие. За тази цел Групата отива отвъд направеното до момента, като включва нови области на отговорност като многообразие, справедливост и приобщаване, защита на човешките права, осигуряване на съответствие чрез програмата Living by Our Compass и ангажиране на общностите по отговорен начин.

Някои от най-забележителните промени в целите – освен постигането на нулеви нетни емисии по цялата верига на стойността до 2040 г. – се отнасят до амбициите на компанията за отговорна консумация на алкохол и опазване на водата. Това включва 35% от глобалното портфолио да съдържа ниско-алкохолни и безалкохолни бири до 2030 г. и попълване на 100% от водата, използвана в пивоварните, разположени в зони с висок риск до 2030 г.


С новата програма, Групата също така добавя цели, свързани с постигането на нулев отпечатък върху земеделието и нулев отпадък от опаковки. Понастоящем въглеродните въздействия, свързани със селското стопанство и преработката на суровини, както и производството и изхвърлянето на опаковки, общо възлизат на повече от 65% от общите емисии от производството на бира. Прилагането на регенеративни селскостопански практики – които подобряват биоразнообразието, здравето на почвата и естественото улавяне на въглерод в земеделските земи – заедно с внедряването на кръгови решения за опаковане, ще позволят съществени намаления на въглеродните емисии от отглеждането на суровините до рециклирането на опаковките.

Саймън Боас Хофмайер, Старши Директор ESG в Карлсберг Груп, каза:
„С нашите нови цели ние подкрепяме трансформацията на индустрията към по-устойчив бизнес модел чрез промени в земеделските практики, процедурите за снабдяване и дизайна на продуктите, както и разширяването на депозитните системи. Във всички области на ESG ще продължим да подобряваме представянето си, като същевременно увеличаваме отчетността и прозрачността за всички наши заинтересовани страни. Ще продължим да се справяме с тези предизвикателства чрез постоянен фокус върху партньорствата с доставчици и партньори“.

Дейностите на компанията, в преследване на нейните завишени амбиции, са допълнително подкрепени от научнообосновани цели, които са в съответствие с целта от 1,5°C в Парижкото споразумение за изменението на климата, както и от нейното членство в RE100, We Mean Business Coalition, Race To Zero, Alliance of CEO Climate Leaders и Planet Pledge на WFA.

Цели на програмата „Заедно към нулев отпечатъки отвъд“

Цели на програмата „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...