Министър Лорер връчи четири сертификата за инвестиции на обща стойност 30,5 млн. лв.

Два пъти са се увеличили чуждестранните инвестициите през първите два месеца на годината, спрямо същия период на предходната

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер връчи четири сертификата, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Oбщaта стойност на инвестициите по проектите е 30,5 млн. лв., като те ще разкрият 170 нови работни места. Два от насърчените проекти са клас А – на “Ролпласт” и „Марели Системс“ и другите два са клас Б – на „Смарт Органик“ и „Шипка 99“.

Лорер обяви, че всички те са на експортно ориентирани компании, като два от тях са в общини с безработица над средната за страната. „В процес на сертифициране до седмици са още пет проекта с общ размер на инвестициите 101 млн. лв., които ще разкрият нови 1200 работни места“, допълни той.

По думите му активната работа по привличане на инвестиции у нас от началото на годината е довела до повишаване на интереса на компании към страната ни. Министър Лорер цитира предварителните данни на БНБ, според които чуждестранните инвестиции в България са се увеличили двойно през първите два месеца на настоящата година, спрямо същия период на предходната.

Министърът на иновациите и растежа посочи, че инвестициите в страната не са само по линия на сертифицираните проекти. „В резултат на диалога с инвеститори през последните месеци имаме обявени намерения за разширение на производството и изграждане на нови заводи от компании в България на стойност близо 250 млн. лв. Те са в областта на автомобилостроенето, мебелната и текстилната промишленост“, допълни той.

Новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Богдан Богданов от своя страна заяви, че България има възможност да ускори процеса по привличане на инвестиции. „Имаме целенасочена програма с приоритетни сектори с висока добавена стойност за следващите 18 месеца. Идеята е ние проактивно да се срещнем с потенциалните инвеститори, да разясним предимствата за тях да бъдат в България. От друга страна да способстваме развитието на локалните компании, които в момента са движещ фактор в икономиката. Целим създаване на синергия между компаниите, които оперират у нас и такива, които тепърва целят на навлязат“, каза Богданов.

На днешната церемония сертификат клас А получи „Ролпласт Груп“ АД за инвестиционния проект „Разширяване на производствената база 2021-2022“, гр. Костинброд и гр. София. Инвестицията е на стойност 18 200 000 лв. и предвижда разкриване на 30 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас А получи също „Марели Системс“ ЕООД за инвестиционния проект „Увеличаване на обема на производство на камини, разширяване на производствената гама чрез започване на производство на термопомпи въздух-вода за отопление и охлаждане и конвектори за отопление и охлаждане“, гр. Симитли. Проектът е на стойност 5 059 000 лв. и предвижда разкриването на 115 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас Б беше връчен на фирма „Смарт Органик“ АД за инвестиционния проект „Производствено-складова база за био храни“, община Божурище. Размерът на инвестицията възлиза на 5 000 000 лв. и ще бъдат разкрити 15 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас Б получи и „Шипка 99“ АД за инвестиционния проект „Модернизиране на предприятието чрез инвестиции в оборудване за пакетиране и опаковка на произвежданите продукти и допълнително производствено оборудване“, гр. Първомай. Размерът на инвестицията възлиза на 2 172 000 лв. и ще бъдат разкрити 10 нови работни места.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...