Paradise Center в партньорство с Хюманита и БЧК в дългосрочна съвместна инициатива за събиране на текстил

Paradise Center съвместно с Хюманита и главен партньор Български Червен кръст организират кампания за разделно събиране на дрехи, аксесоари и домакински текстил. Специално обособените контейнери, обозначени със знака на БЧК, са разположени на паркинг ниво –3 на търговския център.

Кампанията е част от проекта за зелен градски живот „Кислород“, който Paradise Center стартира през 2021 г. Инициативата има за цел да обедини и насочи усилията на търговския център в посока устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Благодарение на корпоративната социално отговорна политика на търговския център, с разделното събиране на текстил в специализираните контейнери изделията ще се използват отново, постигайки значими екологични, социални и хуманитарни ползи и ще се осигури достъп до облекло и домашен текстил за хиляди хора в страни от Третия свят. С друга част ще се поддържа кризисен резерв към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.

За всеки разделно събран килограм се генерира парично дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК. Чрез разделното събиране се предотвратява нерегламентираното изгаряне на текстила от общия отпадък с цел отопление, което замърсява въздуха в градска среда и води до редица здравословни проблеми, особено през зимния период, когато има много мъгли и пушекът се задържа ниско.

В контейнерите посетителите могат да предадат следните чисти и годни за употреба текстилни продукти: дрехи и аксесоари към тях, чанти и колани, кърпи и хавлии, покривки и завеси, други текстилни продукти.

От Paradise Center обръщат внимание, че в контейнерите не бива да се поставят текстилни отпадъци, замърсени текстилни продукти, юргани, килими, възглавници, стъкло, пластмаса, метал, хартия, електротехника. Негодният за директна употреба, но незамърсен текстил може да се транспортира единствено към заводи и инсталации за изгаряне или да бъде депониран.

Опаковайте чистите текстилни изделия в найлонова, хартиена или текстилна затворена торба с максимални размери 30-80-30 см и спасете ценна суровина от унищожение в общия отпадък.

Повече информация ще намерите на paradise-center.com.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...